Adminone

Author's details

Date registered: มิถุนายน 8, 2017

Latest posts

  1. ตำนานเรื่องเล่าอันน่าอัศจรรย์ใจของรูปปั้นหลวงพ่อโตที่วัดพนัญเชิง — กรกฎาคม 27, 2021
  2. ความเชื่อเกี่ยวกับอาหารที่ใช้ในการไหว้เทพเจ้าในช่วงวันตรุษจีน — กรกฎาคม 19, 2021
  3. เปิดประวัติแบรนด์ Chanel   — กรกฎาคม 2, 2021
  4. ตำนานที่มีความน่ากลัวอย่างมากของประเทศญี่ปุ่น — มิถุนายน 23, 2021
  5. ศิลปะบำบัด ของผู้คนในยุคปัจจุบัน — มิถุนายน 11, 2021

Author's posts listings

พ.ค. 04

ระบบศิลปะพื้นฐาน 

หากจะกล่าวถึงงานศิลปะในยุคปัจจุบันก็มีรูปแบบของงานศิลปะต่างๆมากมายซึ่งสามารถเข้าถึงได้และการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยต่างๆเหล่านี้เองทำให้งานศิลปะต่างๆค่อนข้างมีอิทธิพลและมีบทบาทต่อการใช้ชีวิตของผู้คนอย่างมากอย่างไรก็ตามนี้จึงเป็นส่วนสำคัญที่อยู่ปัจจุบัน การเติบโตของงานศิลปะต่างๆที่มีการเติบโตเข้าถึงผู้คนได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

ส่งผลให้ในยุคปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงงานศิลปะในทุกๆรูปแบบและงานต่างๆนั้นก็ถูกพัฒนาส่งต่อกัน ศิลปะถือเป็นสิ่งเบื้องต้นที่มนุษย์สามารถเข้าถึงได้เพราะว่าตั้งแต่เกิดมาเราก็มีสมองซีกซ้ายซีกขวาซึ่งเป็นซีกจินตนาการและซีกวิชาการ ผู้คนส่วนใหญ่สามารถเลือกพัฒนารูปแบบทางความคิดของบุคคลต่างๆได้อย่างไร

ก็ตามในยุคปัจจุบันต้องยอมรับว่าโครงสร้างของงานศิลปะต่างๆสื่อถึงรูปแบบที่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในยุคสมัยที่แตกต่างกันได้โดยเฉพาะวิชางานศิลปะต่างๆที่เป็นบทเรียนในยุคปัจจุบันที่ผู้คนต่างๆให้ความสนใจในการสร้างบทเรียนเพื่อบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยในงานศิลปะต่างๆ

ที่ถูกพัฒนามากยิ่งขึ้นนี้ส่งผลให้ในยุคปัจจุบันสุนทรียภาพได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบอื่นมากมายไม่ว่าจะเป็นการสร้างประสาทสัมผัสการรับรู้ด้วยรส ด้วยกลิ่น หรือสิ่งต่างๆ

ศิลปะได้ถูกจำแนกอื่นอีกมากมายเพราะความแตกต่างซึ่งกันและกันหรือแม้แต่จะเป็นโครงสร้างการใช้ชีวิตของผู้คนในยุคปัจจุบันประวัติศาสตร์ของงานศิลปะได้ถูกเขียนค่อนข้างแตกต่างและหลากหลายโดยพื้นฐานแล้วในยุคปัจจุบันงานศิลปะต่างๆจึงมีความเติบโตในรูปแบบที่ค่อนข้างแตกต่างกัน การเติบโตและการพัฒนาของรูปแบบงานต่างๆเหล่านี้ส่งผลให้ในยุคปัจจุบันเราสามารถเข้าถึงรูปแบบประวัติศาสตร์ของการสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆของมนุษย์

เพราะว่างานศิลปะคือการจดบันทึกเรื่องราวต่างๆที่เคยเกิดขึ้นในอดีต หรือเหตุการณ์รวมถึงวัฒนธรรมต่างๆของมนุษย์ที่มีความแตกต่างซึ่งกันและกันการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและระบบต่างๆของงานศิลปะขั้นพื้นฐานจึงเป็นบทเรียนที่ค่อนข้างสำคัญของผู้คนในยุคปัจจุบันที่สามารถศึกษาได้โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่ Social Media และอินเตอร์เน็ตต่างๆค่อนข้างมีบทบาทในการศึกษาของมนุษย์จึงทำให้เรื่องราวประวัติศาสตร์ต่างๆได้ถูกจดบันทึกและถูกเผยแพร่มากมาย

ไม่น่าแปลกใจที่ในยุคปัจจุบันงานศิลปะต่างๆได้ถูกพัฒนาและถูกจัดวางในรูปแบบที่ค่อนข้างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นแบบ physical หรือว่าแบบออนไลน์ ว่าด้วยการพัฒนาโครงสร้างความเป็นอยู่ของมนุษย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมต่างๆจึงทำให้ลักษณะต่างๆที่มีการพัฒนาและมีการปรับเปลี่ยนหน้าตาเรานี้ส่งผลให้ผู้คนส่วนใหญ่

โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันสร้างลักษณะความเป็นอยู่หรือลักษณะของการทำงานต่างๆที่มีประสิทธิภาพที่เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในปัจจุบันที่ระบบการเรียนการสอนของศิลปะขั้นพื้นฐานเป็นอีกหนึ่งบทบาทและหน้าที่ที่ทำให้มนุษย์สามารถเข้าถึงสิ่งที่จะลงใจในสิ่งต่างๆได้โดยเฉพาะในยุคปัจจุบัน 

 

 

สนับสนุนโดย.  บาคาร่า sa

เม.ย. 26

เครื่องมือในการทำงานในยุคปัจจุบัน 

เราอยู่ในยุคที่การพัฒนาคุณภาพชีวิตต่างๆหรือการทำงานดังกล่าวมีประสิทธิภาพที่เพิ่มมากขึ้นการทำงานต่างๆหรือไม่ใช่เป็นโครงสร้างในการทำงานในยุคปัจจุบันมีการเติบโตและเปิดกว้าง โดยเฉพาะ platform ต่างๆทางออนไลน์ที่มีการพัฒนาที่เพิ่มขึ้นจึง

ทำให้เครื่องไม้เครื่องมือในการทำงานในยุคปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะต่างๆหรือแม้แต่ในรูปแบบต่างๆอีกมากมายก็มีการพัฒนามีการปรับปรุงที่เพิ่มมากขึ้น ต้องยอมรับว่าในปัจจุบันโครงสร้างในการทำงานของผู้คนในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงและมีการพัฒนาอยู่เสมอทำงานต่างๆมีการพัฒนาและมีการปรับปรุงหากพูดถึงงานศิลปะต่างๆ

คงจะไม่สามารถกำหนดนิยามได้ง่ายๆแต่ถ้าให้พูดเข้าใจง่ายที่สุดนั่นคือการถ่ายทอดเรื่องราวทางอารมณ์ต่างๆทั้งความรู้สึกของผู้คนไม่ว่าจะเป็นคนทำหรือแม้จะเป็นผู้ที่รับสารนั้น นี่คือทำให้ในยุคปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในการใช้ชีวิตของผู้คนในการทำงานศิลปะต่างๆมีการปรับปรุงและมีการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในยุคปัจจุบันการเติบโตและการส่งต่อเรื่องราวต่างๆส่งผลให้การทำงานศิลปะมีเครื่องไม้เครื่องมืออย่างมากโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่รูปแบบของการทำงานต่างๆยกตัวอย่างเช่นอาชีพกราฟิกดีไซน์มีการเติบโตที่เพิ่มมากขึ้นผู้ที่ทำงานต่างๆในปัจจุบัน ทำให้งานต่างๆมีการเติบโต

และมีการพัฒนาอยู่เสมออย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันต้องยอมรับว่ารูปแบบในการใช้ชีวิตของผู้คนแต่ละยุคสมัยก็มีลักษณะในการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันออกไปในยุคปัจจุบันการเติบโตและการพัฒนาโครงสร้างของงานศิลปะต่างๆมีการสร้างอาชีพมากมายยกตัวอย่างเช่น graphic designer Director Art

หรือแม้แต่จะเป็นรูปแบบของงานเซ็นทรัลอื่นอีกมากมายเพราะนายกปัจจุบันเครื่องไม้เครื่องมือไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ดิจิตอลต่างๆหรือแม้จะเป็นโครงสร้างของการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆในการเชื่อมโยงข้อมูลก็มีการพัฒนาที่เพิ่มขึ้นจึงทำให้ในยุคปัจจุบันการเปิดกว้างของการทำงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะขนาดเล็กขนาดใหญ่ก็มีการเติบโต

ในยุคปัจจุบันเครื่องไม้เครื่องมืออย่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆมีประโยชน์อย่างมากในการทำงาน หรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของอุปกรณ์อื่นๆมากมายในยุคปัจจุบันก็มีการเติบโตและมีการพัฒนาที่เพิ่มมากขึ้นอย่างไรก็ตามนี้จึงเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่การพัฒนาการทำงานหรือการใช้ชีวิตต่างๆของงานศิลปะของกิจกรรมต่างๆมีการเติบโต

และมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ในยุคปัจจุบันเราสามารถเห็นผู้คนต่างๆมีการรับว่าจ้างการทำงานต่างๆไม่ว่าจะเป็น graphic Designer Freelance ต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นทุกอาชีพต่างๆก็สามารถหาเครื่องไม้เครื่องมือในการทำงานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามโครงสร้างในการใช้ชีวิตของผู้คนในยุคปัจจุบันในการทำงานการพัฒนารูปแบบระบบต่างๆก็มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา แน่นะคนอาจจะเห็นในส่วนของเครื่องมือในภาพมายด์พรุ่งนี้หยุดงานอุปกรณ์และเทคนิคต่างๆในการทำงานศิลปะก็มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา 

 

 

สนับสนุนโดย.    ufabet

เม.ย. 19

การเข้าถึงเครื่องมือต่างๆในการทำงานศิลปะ 

ในยุคปัจจุบันที่ Social Media หรืออินเตอร์เน็ตระบบดิจิตอลต่างๆได้ถูกพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดหรือ iot ย่อมาจาก Internet of Things ซึ่งเป็นทุกสิ่งที่ทำให้มนุษย์ในยุคปัจจุบันสามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นระบบต่างๆหรือไม่ใช้อุปกรณ์ต่างๆในปัจจุบันที่มีการพัฒนาทางด้านแนวคิดต่างๆศิลปะเช่นเดียวกัน

ในยุคปัจจุบันเราสามารถพบเห็นอุปกรณ์ดิจิตอลต่างๆมากมายที่ช่วยพัฒนางานศิลปะอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดของอาเซียนต่างๆก็คือสิ่งที่ถูกพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นรูปแบบแนวคิดต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นการนำเสนอรูปแบบโครงสร้างอะตอมของมนุษย์ก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามที่จะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่ง

ในยุคปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการนำเสนอโครงสร้างหรือการเรียนรู้รูปแบบต่างๆมากมายได้ถูกนำมาพัฒนาปรับปรุงรูปแบบต่างๆเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในยุคปัจจุบันการเรียนรู้และการพัฒนาโครงสร้างความเป็นอยู่ของผู้คนต่างๆสามารถนำเสนอรูปแบบต่างๆได้มากมาย

ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบทางความคิดการนำเสนอโครงสร้างการทำงานต่างๆหรือแม้จะเป็นการพัฒนางานศิลปะต่างๆที่ถูกพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น ขอที่อยู่ปัจจุบันเครื่องมือต่างๆเป็นสิ่งที่ทำให้งานศิลปะต่างๆถูกนำเสนอได้ถูกพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนี่จึงเป็นส่วนสำคัญที่ในยุคปัจจุบันการเรียนรู้และพัฒนาโครงสร้างความเป็นอยู่ต่างๆได้ถูกพัฒนาทางด้านแนวคิด

หรือถูกนำเสนอถึงมากมายโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่เราสามารถเข้าถึงรูปแบบงานศิลปะได้มากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมต่างๆมี Social Media การพัฒนาโครงสร้างการทำงานของเป็นของตัวเองและยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทำให้นายกปัจจุบันเราสามารถเรียนรู้และพัฒนาโครงสร้างความรู้ต่างๆเหล่านี้เข้าถึงจิตตะกอนได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

การเปลี่ยนแปลงและการนำเสนอรูปแบบการทำงานต่างๆที่ถูกเรียนรู้ได้ถูกพัฒนามากมาย โดยเฉพาะงานต่างๆที่ในยุคปัจจุบันสังเกตได้ว่ามีสิ่งต่างๆมีการเชื่อมโยงกันไม่ว่าจะเป็นจิตรกรในแนวคิดต่างๆ

หรือไม่เช่นการนำเสนอต่างๆที่ทำให้ผู้คนสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ง่ายมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามนี้จึงเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่นิติบรรณการพัฒนาและการปรับเปลี่ยนขณะสังคมต่างๆมีการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในยุคปัจจุบันเราสามารถเข้าถึงงานศิลปะต่างๆได้ผ่านทางช่องทางอื่นๆมากมาย

ยิ่งระบบดิจิตอลต่างๆมีการพัฒนามากยิ่งขึ้นมนุษย์ก็มีการพัฒนาทางด้านสัญลักษณ์ความคิดระบบความเชื่อต่างๆที่มีการพัฒนามากขึ้นฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้มนุษย์ต่างๆมีการพัฒนาทางด้านสังคมแนวคิดหรือ 

เป็นทักษะความเป็นอยู่ต่างๆเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆในการทำงานศิลปะก็ยิ่งถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้มนุษย์มีความสามารถในการเผยแพร่เรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นแนวคิดลักษณะต่างๆทางสังคมหรืออื่นๆอีกมากมายที่เจตนาแต่มีความต้องการในการเผยแพร่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ทำให้งานศิลปะเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมาก 

 

 

สนับสนุนโดย.    เซ็กซี่ บาคาร่าออนไลน์

เม.ย. 08

วิกฤตเศรษฐกิจทำตึกร้างอย่างGhost tower

สำหรับตึกร้างตึกแรกต้องเรียกว่าโด่งดงที่สุดแล้วก็ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือตึกสาธรยุนีคนั่นเองสำหรับตึกสาธรยูนีคเป็นตึกร้างมีจำนวนทั้งหมด49ชั้นด้วยกันสร้างขึ้นมาด้วยสถาปัตยกรรมแบบกรีกโรมันตั้งอยู่บนถนนเจริญกรุงติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา

โดยเสียงล้ำลือจากคนที่ได้ขึ้นไปบนตึกแห่งนี้ต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าวิวทิวทัศน์บนตึกสาธรแห่งนี้ต้องบอกว่าตึงตาตึงใจเอามากๆเลยและตึกแห่งนี้ยังเปรียบเหมือนสัญลักษณ์ของวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ในประเทศไททยอย่างวิกฤตต้มยำกุ้งตั้งแต่ พ.ศ.2540นั่นเอง

ดังนั้นตึกสาธรยูนีคแห่งนี้ยังได้มีชื่อเสียงที่มีความโด่งดังไปทั่วโลกอีกด้วยในชื่อที่ว่าGhost towerโดยนักท่องเที่ยวทั้งหลายต่างก็มีความสนใจที่อยากจะเข้าไปทำการสำรวจกันเยอะมากเลยทีเดียวหากแม้ว่าสถานที่แห่งนี้จะไม่อนุญาตที่ให้ใครก็ได้ที่จะเข้าไป

ซึ่งเหตุก็เป็นเพราะว่าเมื่อในปีพ.ศ.2560ตึกแห่งนี้ก็ได้ถูกใช้ให้เป็นฉากภาพยนตร์ดราม่าสยองขวัญเรื่องเพื่อนที่ระลึกโดยภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ทำออกมาได้หลอนผู้ที่ได้รับชมเอามากๆเลยมันจึงกลายเป็นสิ่งที่ตอกย้ำในความน่ากลัวของสถานที่แห่งนี้ได้เป็นอย่างดี

เนื่องจากนี้โครงการยูนีคสาธรแห่งนี้ได้เริ่มต้มเมื่อปี2533ด้วยเงินลงทุนสูงถึง1,800ล้านบาทโดยจากความตั้งใจของเจ้าของเขาอยากจะสร้างให้เป็นคอนโดสุดหรูที่ได้สร้างขึ้นอยู่ใจกลางเมือง

ในขณะที่ทุกๆอย่างก้ได้ดำเนินไปอย่างสวยงามก็จะต้องมีเรื่องที่ต้องทำให้โครงการนี้เกิดมีความขัดข้องในปีพ.ศ.2536เนื่องจากเจ้าของเขาได้ถูกในคดีจ้างวานฆ่าถึงแม้ว่าทางด้านศาลเขาจะยกฟ้องแล้วก็ตามแต่มันก็ได้ทำให้การเงินติดขัดไปในช่วงหนึ่ง

ซึ่งสถาบันการเงินทั้งหลายต่างก็ได้ชะลอการปล่อยเงินกู้ให้กับโครงการนี้นั่นเองและเมื่อทุกอย่างคดีความได้คลี่คลายไปแล้วมันก็ดูเหมือนว่าทุกๆอย่างนี้มันจะดำเนินไปได้ทุกๆอย่างๆเรียบร้อยเพราะว่าการก่อสร้างตึกแห่งนี้ก็ได้แล้วเสร็จไปถึง80%นั่นเอง

เพราะฉะนั้นแล้วก็ยังจะต้องมาพบเจอกับปัญหาหนักอึ่งอีกครั้งในปีพ.ศ.2540ประเทศไทยเราก็ต้องพบเจอกับวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งปัญหามันได้เกิดมาจากรัฐบาลได้ปฏิเสธค่าเงินบาทจึงได้ทำให้ประเทศได้พบกับปัญหาหนี้สินเพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงสถาบันการเงินหลายแห่งต้องปิดตัวลงไปอีกหลายแห่ง

นอกจากนี้หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าเมื่อก่อนเรามีธนาคารมากกว่าปัจจุบันแต่ต้องหยุดกิจการไปเมื่อเหตุการณ์ในครั้งนั้นนั่นเองและยังรวมไปถึงโครงการที่จะก่อสร้างที่อยุ่ในกรุงเทพเกือบ300กว่าโครงการเลยที่ถูกทิ้งร้างในครั้งนั้น

 

 

สนับสนุนโดย.    Gclub ฟรี 100

มี.ค. 31

ความลับของไมเคิลแจ็คสัน

สำหรับไม่เคิลมนุษย์แมงมุมเคยมีหรือเปล่าที่ตอนเด็กๆเราดูการ์ตูนเรื่องอะไรแล้วเกิดมีอารมณ์ร่วมกับการ์ตูนเรื่องนั้นอีกด้วยพอตอนที่ตัวเราจะไปโรงเรียนก็คิดว่าตัวเองนั้นจะมีพลังนานาโดดเบ่งกล้ามใส่เพื่อนแล้วพอเป็นตึ่งอะไรแล้วสิ่งของที่ได้สะสมของฮีไร่ตัวนั้นก็จะมาอีกเยอะ

ซึ่งไม่ว่ามันจะเป็นหนังสือการ์ตูนหรือของเล่นที่เป็นอาวุธต่างๆที่อยู่ในเรื่องมีมาหมดเช่นเดียวกับ ไมเคิลแจ็คสัน จากคำสัมภาษณ์เขาได้บอกเอาไว้ว่าในช่วงยุค90ที่กิจการของมาร์เวลนั้นตกต่ำทางการเงินเป็นอย่างมาก ไมเคิลแจ็คสัน ก็ได้เข้ามาหาเขาพร้อมกับยื่นข้อเสนอที่จะช่วยเหลือ

โดยเขาได้ทำการช่วยซื้อสไปเดอร์แมนอันนี้หลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าราชาเพลงป๊อปเขาได้เป็นตึ่งตัวยงของฮีโร่ตัวนี้และการที่เขานั้นจะซื้อไปนั้นไม่ใช่เพราะว่าเขานั้นอยากจะช่วยเหลือแฟรนไชส์สไปเดอร์แมนพร้อมกับได้การ์ตูนกลับมาอ่านที่บ้านครบทุกฉบับ

ซึ่งเขาได้มีเหตุผลที่มากกว่านั้นเพราะถ้าหากว่าเขานั้นได้ซื้อสไปเดอร์แมนได้แล้วเขาก็ยังสามารถเป็นโปรดิวเซอร์ของหนังสไปเดอร์แมนได้และนอกจากนั้นเขายังจะสามารถเป็นสไปเดอร์แมนได้เองเลยใช่แล้วนอกจากการเป็นราชาเพลงป๊อปแล้วพี่แก่อยากจะเป็นฮีโร่เหมือนกับสไปเดอร์แมนอีกด้วย

เมื่อในกระเป๋าพร้อมแล้วจะรออะไรไปซื้อมาแล้วก็แสดงเองเสียเลยแต่มันก็น่าเสียดายอย่างราชาเพลงป๊อปถึงแม้ว่ามาร์เวลจะมีปัญหาเรื่องการเงินแต่เขาก็ไม่ยอมรับข้อเสนอของ ไมเคิลแจ็คสัน ด้วยเหตุผลง่ายๆนั้นก็คือไมเคิลแจ็คสันไม่น่าจะเหมาะที่จะมาเป็นสไปเดอร์แมนถึงแม้ว่าเรื่องนี้มันจะไม่ได้ออกมาจากปากราชาเพลงป๊อปเองแต่ท่านประทานมาร์เวลเขามองได้อย่างทะลุเลยว่า ไมเคิลนั้นเขาต้องการอะไรสุดท้ายแล้วบทของสไปเดอร์แมนก็ไปตกกับอีกคนหนึ่ง

นอกจากนี้ในความพยายามของราชาเพลงป๊อปยังไม่จบสิ้นในเมื่อซื้อสไปเดอร์แมนไม่ได้เขาก็จะซื้อทั้งมาร์เวลเลยแล้วกันแล้วเป้าหมายต่อมาของไมเคิลแจ็คสันก็คือการแสดงในเรื่องเอ็กซ์เมนที่กำลังจะออกฉายในตอนนั้น

ซึ่งแน่นอนแล้วว่าทางมามาร์เวลก็บอกโนมันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดานของไมเคิลแจ็คสันที่เงินนั้นมันไม่สามารถที่จะซื้อทุกอย่างได้แต่ถ้าเกิดเขาซื้อได้แล้วไมเคิลแจ็คสันเขามาแสดงเป็นสไปเดอร์แมนเพื่อนๆลองคิดดูหน่อยสิว่ามันจะเข้ากันหรือไม่คิดพอมันน่าจะมีความเป็นไปได้แค่นั้นพอเพียงมันจะเป็นความจริงของไมเคิลแจ็คสันที่เขาได้ฝันเอาไว้

 

ได้รับการสนับสนุนโดย.    ufabet

มี.ค. 25

ประวัติปาฏิหาริย์หลวงปู่ทวดรักษาโรคห่าให้เหือดหาย 

          เชื่อว่าหากพูดถึงชื่อหลวงปู่ทวด  สำหรับคนรุ่นก่อนๆหรือคนรุ่นใหม่ที่สนใจเกี่ยวกับประวัติของพระน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้หลวงปู่ทวดยังคงมีชื่อเสียงโด่งดังและถ้าใครมีเหรียญหลวงปู่ทวดสามารถที่จะรวยกลายเป็นเศรษฐีได้เลยทีเดียว ตามตำนานของหลวงปู่ทวดรู้จักกันดีในนามของหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด

        ซึ่งปัจจุบันนั้นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่ทวดยังคงมีมากมายหลายแสนคนที่อยู่ในประเทศไทย  และปัจจุบันชื่อเสียงของหลวงปู่ทวดก็ยังคงมีให้ได้ยินอยู่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะคนที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของประวัติอภินิหารของหลวงปู่หลวงพ่อต่างๆนั่นเอง

สำหรับบทความในครั้งนี้จะมีการพูดถึงปาฏิหาริย์ของหลวงปู่ทวดซึ่งนอกจากท่านจะสามารถเหยียบน้ำทะเลให้กลายเป็นน้ำจืดได้แล้วท่านยังมีอภินิหารสามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ด้วยซึ่งโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นและเป็นที่สร้างความอัศจรรย์ใจที่ท่านรักษาให้หายได้นั่นก็คือโรคห่า  

         โดยมีตำนานประวัติเล่าเรื่องของหลวงปู่ทวดในการรักษาโรคหาว่าในครั้งนั้นมีเหตุการณ์โรคห่าระบาดเกิดขึ้นในเขตกรุงศรีอยุธยา  มีผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากชาวเมืองต่างได้รับความเดือดร้อนและในสมัยโบราณนั้นก็ยังไม่มีหมอที่จะสามารถรักษาอาการโรคหาให้หายขาดได้ไม่มีใครรู้ว่าโรคห่าเกิดขึ้นมาจากสาเหตุอะไรและเมื่อมีโรคขาดเกิดขึ้นก็มีการระบาดไปทั่วทำให้ผู้คนต่างพากันหวังกลัวโลกนี้มาก   

       อย่างไรก็ตามในสมัยก่อนนั้นการรักษาโรคภัยไข้เจ็บนั้นส่วนใหญ่ก็จะพึ่งพวกหมอผีหรือคนที่มีวิชาอาคมหรือไม่ก็จะไปพึ่งพระสงฆ์พระคุณรัตนตรัยให้ช่วยขับไล่สิ่งชั่วร้าย  และเหตุการณ์หาระบาดในครั้งนั้นเองทางด้านหลวงปู่ทวดก็ได้แสดงอภินิหารอีกครั้งหนึ่งด้วยการรักษาคนที่ป่วยด้วยโรคห่าเพียงแค่หลวงปู่ทวดนั้นทำน้ำมนต์วิเศษแล้วนำไปปรับปรุงให้กับประชาชนชาวเมืองทั่วทั้งพระนครศรีอยุธยา  

            หลังจากใครก็ตามที่ได้รับน้ำมนต์จากหลวงปู่ทวดพวกเขาเหล่านั้นก็จะหายจากอาการป่วยเป็นโรคห่า  ซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นชาวเมืองอยุธยารอดพ้นจากการตายด้วยโรคห่าจากน้ำมนต์ของหลวงปู่ทวดทำให้พระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเอกาทศรถทรงชื่นชมหลวงปู่ทวดเป็นอย่างมาก

จึงได้ถวายบรรดาศักดิ์ให้หลวงปู่ทวดเป็นพระสังฆราชครูบาอาจารย์   และยังป่าวประกาศอีกด้วยว่าหากหลวงปู่ทวดมีความต้องการที่จะไปสร้างวัดหรือจะไปบูรณะซ่อมแซมวัดที่ไหนก็แล้วแต่สมเด็จพระเอกาทศรถจะทรงเป็นผู้อุปถัมภ์ออกค่าใช้จ่ายให้ทุกอย่างเลยทีเดียว

 

สนับสนุนโดย.    ufabet สมัคร

มี.ค. 17

ตำนานปีศาจไร้หน้า

           ที่ประเทศญี่ปุ่นจะมีตำนานเกี่ยวกับภูตผี ปีศาจ และหนึ่งในตำนานนั่นก็คือ ตำนานปีศาจไร้หน้า ซึ่งตำนานนี้มีการพูดถึงกันมากตั้งแต่ในอดีตมาจนถึงปัจจุบันจนปัจจุบันนี้มีการเล่าขานตำนานนี้กันอยู่นั่นก็คือตำนานผีไร้หน้า

ซึ่งแต่ละท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่นนั้นก็จะมีการเล่าเกี่ยวกับตำนานนี้แตกต่างกันออกไป 1 ในเรื่องเล่าที่มีการพูดถึงกันมากที่สุดนั่นก็คือในสมัยก่อนนั้นได้มีผู้ชายคนหนึ่งเขาเป็นคนที่ขี้เกียจไม่ชอบทำงานทำการอยู่มาวันหนึ่งเขาต้องการที่จะไปตกปลาเพื่อนำมาเป็นอาหารซึ่งสถานที่เขาจะไปตกปลานั้นเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่ง

         ซึ่งอยู่ในบริเวณวัดและอยู่ใกล้กับสุสานหลวงระหว่างที่เขากำลังเตรียมคันเบ็ดที่สอบไปตกปลานั้นภรรยาของเขาก็ได้เตือนเขาว่าบ่อตกปลาแห่งนั้นอยู่ในบริเวณวัดซึ่งเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ยังอยู่ใกล้กับสุสานหลวงด้วยไม่ควรที่จะไปแอบขโมยตกปลาอาจจะเจอกับเรื่องราวอาถรรพ์ภายในวัดก็เป็นไปได้แต่ชายคนดังกล่าวนั้นไม่เชื่อภรรยาของตนเอง

ในช่วงเวลากลางคืนเขาจึงได้แอบไปตกปลาที่บ่อน้ำดังกล่าว และเมื่อไปถึงบ่อน้ำชายคนดังกล่าวก็ได้จัดแจงหย่อนเบ็ดตกปลาลงไปในบ่อ ขณะที่เขากำลังนั่งตกปลาอยู่นั้นก็มีหญิงสาวคนหนึ่งใส่ชุดกิโมโนเดินเข้ามาหาพร้อมกับเดินเขาว่าที่บ่อน้ำแห่งนี้ไม่อนุญาตให้มีการตกปลา 

           แต่ใจคนดังกล่าวก็ยังที่จะได้ร้านตกปลาต่อไปพร้อมกับต่อว่าหญิงสาวเมื่อหญิงสาวเห็นดังนั้นจึงได้มีการแย่งคันเบ็ดการเกิดขึ้นและฝ่ายชายก็ได้สะบัดแขนจนกว่าผู้หญิงนั้นได้ล้มลง  ด้วยความแรงของการล้มทำให้หญิงสาวได้รับความเจ็บปวดเธอจึงร้องไห้ออกมา

  ชายหนุ่มก็เห็นดังนั้นก็รู้สึกผิดที่สะบัดแรงจนหญิงสาวคนดังกล่าวล้มลงเองได้เข้าไปหวังจะประคองให้ยืนขึ้นแต่ปรากฏว่าเมื่อหญิงสาวคนดังกล่าวหันหน้ากลับมาเขาก็ต้องตกตะลึงเมื่อหญิงสาวคนดังกล่าวนั้นที่ใบหน้าของเธอเป็นใบหน้าที่ขาวโพลนและไม่มีเครื่องหน้าบนใบหน้าเลยไม่ว่าจะเป็นปาก , จมูก , คิ้วหรือว่าตา   

     เมื่อชายคนดังกล่าวเห็นดังนั้นก็เกิดความกลัว เขาได้วิ่งหนีจนไปเจอกับภรรยาของเขาที่เดินมาระหว่างทาง  เมื่อเห็นภรรยา ชายคนดังกล่าวจึงเล่าเรื่องที่เขาเจอปีศาจไร้หน้าให้ภรรยาของเขาฟัง และเมื่อเขาเล่าจบ

ภรรยาของเขาก็เอามือของตัวเองมาลูบที่ใบหน้าของตัวเอง แล้วเอามือลง หลังจากนั้นก็ถามว่า ปีศาจที่สามีเจอใช่หน้าตาแบบนี้หรือไม่ ซึ่งเมื่อสามีเห็นก็กลัวมาก เขาได้วิ่งหนีจนในที่สุดก็วิ่งไปตกน้ำ และเสียชีวิตในเวลาต่อมา 

  สำหรับเรื่องนี้มีการเล่าเป็นตำนานเพื่อไม่ให้คนได้เข้าไปตกปลาที่บ่อน้ำภายในวัด เพราะต้องการให้คนกลัวการทำบาปนั่นเอง

 

 

สนับสนุนโดย    บาคาร่า sa

มี.ค. 10

ประวัติพระพุทธเจ้าตอนที่ออกเทศนาธรรม หรือที่เรียกว่าปฐมเทศนา 

            หลายคนคงศึกษามาบ้างแล้วเกี่ยวกับเรื่องของประวัติของพระพุทธเจ้าว่ากว่าที่พระองค์นั้นจะทรงบวชและทรงบรรลุเป็นโสดาบันนั้นพระองค์ต้องผ่านเรื่องราวอะไรมาได้บ้างซึ่งในครั้งนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของช่วงเวลาที่พระพุทธเจ้านั้นได้มีการแสดงธรรมที่พระองค์นั้นสามารถบรรลุและเผยแพร่ให้กับประชาชน

          หลังจากที่พระพุทธเจ้าสามารถบรรลุโสดาบันรู้แจ้งเห็นจริงเกี่ยวกับเรื่องของการ เกิด แก่ เจ็บ ตาย  หรือการที่พระองค์นั้นบรรลุถึงอริยสัจ 4 ได้แล้วนั้นพระองค์ก็ต้องมานั่งนึกเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่พระองค์รู้มาว่าพระองค์จะเอาข้อมูลความรู้นี้ไปเผยแพร่ให้กับประชาชนได้อย่างไรเพราะพระองค์มองว่าความรู้ของพระองค์ที่ได้มานั้นสามารถเผยแพร่ได้

แต่คนเรานั้นไม่มีความสามารถในการรับรู้ที่เท่าเทียมกันซึ่งพระองค์นั้นสามารถที่จะจำแนกบุคคลเหล่านั้นได้ออกเป็น 4 กลุ่มด้วยกันหรือที่เราพูดกันในทางพระพุทธศาสนาว่าบัว 4 เหล่านั้นเอง 

ซึ่งพระองค์ใช้ระยะเวลาในการพิจารณาเป็นเวลานานถึง 7 อาทิตย์ด้วยกันกว่าพระองค์จะเข้าใจว่าสิ่งที่พระองค์บรรลุโสดาบันมานั้นพระองค์จะสามารถเผยแพร่ไปยังบุคคลต่างๆอย่างไรให้เข้าใจได้เหมือนกับที่พระองค์เข้าใจ เพราะว่าในความเป็นจริงแล้วข้อมูลเดียวกันนั้นคนเราสามารถรับรู้ได้ไม่เท่าเทียมกัน

บางคนสามารถที่จะเข้าใจได้ทันทีแต่บางคนก็ต้องใช้ระยะเวลาในการอธิบายอย่างยาวนานหลายครั้งด้วยการกว่าที่จะเข้าใจดังนั้นผู้คนจึงเหมือนกับบัว 4 เหล่าอย่างไรก็ตามแต่เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ที่พระองค์อยากจะเผยแพร่หลักธรรมคำสอนของพระองค์ที่ทรงได้ศึกษามา

จึงได้นึกถึงกลุ่มคนที่ผมคิดว่าจะสามารถรับรู้หลักธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ได้ง่ายมากที่สุดหลังจากนั้นพระองค์ก็จะให้บุคคลเหล่านั้นไปเผยแพร่ต่อจากพระองค์อีกทีหนึ่งดังนั้นบุคคลแรกที่พระองค์นึกถึงพี่จะไปเผยแพร่หลักธรรมคำสั่งสอนนี้ก็คือพระอาจารย์ที่พระองค์ได้ไปร่ำเรียนมากับพระอาจารย์ทั้งสองสำนักก่อนหน้าที่พระองค์จะตรัสรู้

นั่นก็คือ  อาฬารดาบส กับ อุทกดาบส นั่นเอง แต่เมื่อไปถึงที่สำนักอาจารย์ทั้งสองคนก็ตายไปแลว้ ดังนั้น พระพุทธเจ้าจงได้เดินทางไปแสดงธรรมให้กับปัญจวัคย์ทั้ง 5 คน

ซึ่งเมื่อตอนที่พระองค์กำลังลองผิดลองถูกในการศึกษาพระธรรมนั้น ปัญจวัคย์ทั้ง 5 คนนี้ได้มาคอยรับใช้พระองค์นั่นเอง  ซึ่งหลังจากที่ ปัญจวัคย์ทั้ง 5 คน เข้าใจในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระองค์แล้ว ปัญจวัคย์ทั้ง 5 คน ก็ได้ออกบวชเหมือนกันพระพุทธเจ้านั่นเอง  และแน่นอนว่าเมื่อทางปัญจวัคย์ทั้ง 5 คน

ออกบวชและศึกษาพระธรรมอย่างถ่องแท้ พวกเขาทั้งหมดก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ ในที่สุด  ซึ่งปัญจวัคย์ทั้ง 5 คนนี้เองที่เป็นกำลังสำคัญในการที่ช่วยพระพุทธเจ้าเผยแพร่พระพุทธศาสนา 

 

 

สนับสนุนโดย  Sexy Gaming

มี.ค. 04

ตำนานชนเผ่ากินเนื้อคนของไทย

     เชื่อว่าหลายคนหากเราพูดถึงมนุษย์กินคนแล้วเราก็จะต้องนึกถึง  ซีอุย กันอย่างแน่นอนแต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันนี้ได้มีการพิสูจน์ออกมาแล้วว่าซีอุยนั้นไม่ได้เป็นฆาตกรกินเนื้อคนแต่อย่างใด

      แต่ก็ใช่ว่าประเทศไทยนั้นจะไม่มีคนที่กินเนื้อคนอันที่จริงแล้วเหตุการณ์ที่มีคนกินเนื้อคนนั้นเคยมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงโดยเกิดขึ้นในจังหวัดทางภาคใต้ของไทยนั้นก็คือจังหวัดนราธิวาสนั่นเอง 

ซึ่งในสมัยอดีตนั้นถ้าหากใครก็ตามที่ต้องการที่จะขู่เด็กให้กลัวหากพูดกับเด็กในจังหวัดนราธิวาสว่าระวัง ซีอุย  จะมากินตับนั้นเด็กๆจะไม่มีทางหวาดกลัวอย่างแน่นอนเพราะเด็กทางภาคใต้จะไม่รู้จักซีอุยแต่ถ้าหากพูดว่าระวังพวก บาเตาะ จับไปกินแล้วล่ะก็  เด็กๆจะหวาดกลัวกันเป็นอย่างมากเลยทีเดียว 

         สำหรับเรื่องเล่าตำนานบาเตาะนั้นเป็นเรื่องเล่าที่มีมานานแล้วโดยชาวบ้านจังหวัดนราธิวาสจะรู้จักกันเป็นอย่างดีเกี่ยวกับเผ่าบาเตาะซึ่งเป็นเผ่ามนุษย์กินคน  ซึ่งชาวบ้านเองไม่สามารถบอกได้ว่า เผ่าบาเตาะ มีการเริ่มต้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่แต่พวกเขาสามารถที่จะสังเกตได้ว่าใครที่เป็นคนของเผ่าบาเตาะ 

          เพราะจะมีวิธีการสังเกตนั่นก็คือ กลุ่มคนชนชาวเผ่าบาเตาะ จะมีลักษณะคล้ายกับชาวบ้านทั่วๆไปเพียงแต่ด้านหลังของพวกเขานั้นจะมีหางออกมาและวิธีการที่ชนเผ่ากลุ่มนี้นำเนื้อมนุษย์ไปกินนั้นก็คือพวกเขามักจะมีการดักซุ่มโจมตีชาวบ้านอยู่ตามบริเวณแม่น้ำใดที่มีการขึงเชือกเอาไว้หากชาวบ้านคนไหนพายเรือผ่านมาแล้วชนกับเชือกเหลือก็จะคว่ำ 

       และเมื่อเรือคว่ำแล้ว  ชาวเผ่าบาเตาะก็จะจับชาวบ้านเหล่านั้นมากินเป็นอาหาร อย่างไรก็ตามชาวเผ่าบาเตาะก็กินเนื้อคนในเผ่าด้วยกันเป็นอาหารเช่นเดียวกันแต่จะไม่กินเนื้อญาติพี่น้องของตนเองแต่หากใครก็ตามพี่ไม่ใช่ญาติพี่น้องของตนเองแล้วมีอายุสูงขึ้นพวกเขาจะมีการสั่งให้คนสูงอายุนั้นทดลองปีนต้นไม้ก็หาคนสูงอายุนั้นยังคงปีนต้นไม้ได้ก็จะรอดชีวิตแต่ถ้าหากไม่สามารถปีนต้นไม้ได้ก็แสดงว่าคนนั้นไม่มีประสิทธิภาพและไม่เหมาะสมที่จะมีชีวิตอยู่ในเผ่าดังนั้นคนดังกล่าวก็จะถูกนำมาฆ่าและกินเนื้อเป็นอาหารนั้นเอง

                อย่างไรก็ตามเหตุการณ์น่ากลัวแบบนี้เริ่มลุกลามไปทั่วในจังหวัดนราธิวาสทำให้ผู้นำชุมชนเห็นว่าหากปล่อยทิ้งไว้ชาวบ้านจะสูญหายล้มตายเป็นจำนวนมากจึงได้ออกอุบายให้คนที่สามารถพูดคุยกับชนเผ่าบาเตาะได้ได้เข้าไปทำการพูดคุยกับหัวหน้าในชุมชนนั้นโดยบอกว่าจะมีฝรั่งเข้ามาเพื่อต้องการที่อยากจะซื้อขลั่ง

ซึ่งครั้งนี้จะเป็นยางไม้ชนิดหนึ่งซึ่งสามารถทำเป็นเชื้อเพลิงได้เป็นอย่างดีหลังจากที่ชาวเผ่าบาเตาะไปเก็บขลั่ง มาไว้ที่บ้านเป็นจำนวนมากชาวบ้านจังหวัดนราธิวาสก็พากันเดินทางมาที่ชนเผ่าบาเตาะเพื่อชวนชนเผ่าบาเตาะเพื่อชวนกันเฉลิมฉลองก่อนที่จะมีฝรั่งมาซื้อขลั่ง 

            โดยชาวบ้านได้มีการแอบใส่ยานอนหลับไว้ในอาหารทำให้เมื่อชาว เผ่าบาเตาะกินเข้าไปแล้วก็สลบไสลหลังจากนั้นชาวบ้านก็พากันจุดไฟเผาโดยนำข้างที่ชาวเผ่าบาเตาะเก็บมานั้นเป็นเชื้อเพลิงในการจุดไฟเผาไหม้แต่อย่างไรก็ตามแต่ว่ากันว่ามีชนเผ่าบาเตาะหนึ่งคนที่รอดชีวิตออกไปได้และหนีข้ามแม่น้ำไปยังฝั่งประเทศมาเลเซีย  ปัจจุบนว่ากันว่ายังคงมีชนเผ่าบาเตาะอยู่ แต่รูปลักษณ์หางยาวของพวกเขานั้นหายไปแล้วจะเหลือเพียงติ่งเล็กๆที่ก้นเพียงเท่านั้น 

 

 

สนับสนุนโดย    ufabet

ก.พ. 24

ตำนานผีอุว้งหรือผีว้าก 

               สำหรับเรื่องราวตำนานของผีอุว้ง  หรือผีว้าก   นี้เป็นเรื่องราวตำนานเล่าขานของคนในประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นของตำนานพื้นบ้านของประเทศญี่ปุ่น  ปัจจุบันตำนานนี้พูดถึงกันแล้วเนื่องจากว่าเป็นตำนานที่ปัจจุบันไม่เคยมีใครที่จะพบเห็นเหตุการณ์แบบนี้แล้วนั่นเอง

และเมื่อวันเวลาผ่านไปผู้คนก็เริ่มลืมไปตามกาลเวลาซึ่งปัจจุบันนี้ตั้งนานผีอุว้ง  หรือผีว้าก  กลายมาเป็นเพียงแค่นิทานก่อนนอนให้เด็กๆฟังเท่านั้นเอง

             สำหรับตำนานผีอุว้ง  หรือผีว้าก   มีการบอกกล่าวถึงปีศาจตัวหนึ่งซึ่งปีศาจตัวนี้จะอาศัยอยู่ในวัดร้างซึ่งทหารที่ไหนเป็นวัดร้างแล้วแล้วก็มักจะมีปีศาจตัวนี้ อาศัยอยู่ที่สำคัญมันจะมาปรากฏตัวตอนค่ำคืนและถ้าหากใครได้มีโอกาสเดินผ่านวัดร้างก็มักจะเจอกับปีศาจตนนี้  แน่นอนว่าลักษณะของมันนั้นเป็นปีศาจที่หน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวเป็นอย่างมากว่ากันว่ามันเป็นปีศาจที่มีหูที่แหลมมากและหัวของมันยังร้านอีกด้วยที่สำคัญตัวมันโตใหญ่มากราวกับว่าใหญ่มากกว่ายักษ์เลยก็ว่าได้  อีกครั้งเล็บของมันนั้นก็แหลมและคมมากเลยทีเดียว 

            มีการเล่าลือถึงตำนานปีศาจตัวนี้ว่าหากใครได้เจอปีศาจตนนี้นอกจากเจอกับภาพที่น่าเกลียดน่ากลัวของมันแล้วมันจะยังส่งเสียงร้องไปยังคนๆนั้นซึ่งเสียงของมันก็คือ อุว้ง  อุว้ง อีกด้วยอย่างไรก็ตาม หากมันเรียกร้องหาใครและคนนั้นได้ยินจะต้องร้องตอบมันทันทีซึ่งในตอนแรกมันจะมีการเปลี่ยนเสียงร้องออกมาแบบช้าๆหลังจากนั้นก็จะค่อยค่อยเร่งเสียงให้เร็วขึ้นเรื่อยๆถ้าหากใครก็ตามที่ได้ยินเสียงของมาแล้วร้องตอบมันไม่ทันสุดท้ายแล้วมันก็จะใช้กรงเล็บอันแหลมคมของมันนั้นระบบร่างของคนคนนั้นให้สิ้นใจตายทันที

          ดังนั้นในช่วงเวลาค่ำคืนจึงไม่ค่อยมีใครนิยมออกมานอกบ้านมากนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งเดินไปตามสถานที่ต่างๆที่ต้องผ่านวัดร้างเพราะใครๆก็กลัว ผีอุว้ง  หรือผีว้าก   มากนั่นเอง

      อย่างไรก็ตามสำหรับเรื่องนี้ยังไม่มีหลักฐานอ้างอิงว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่เพียงแต่ว่าเป็นตำนานนิทานที่มีการเล่าขานกันต่อๆมาจนถึงปัจจุบันนี้นิทานเรื่องนี้ก็ยังคงมีการเล่าบ้างแต่ไม่เยอะมากเท่ากับเรื่องอื่นเนื้อหาของเรื่องนั้นดูอาจจะไร้สาระและไม่น่าจะมีจริงเกิดขึ้นได้นั่นเอง 

         อันที่จริงแล้วในประเทศญี่ปุ่นนั้นในสมัยโบราณมีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับเรื่องของปีศาจเยอะมากซึ่งตำนานเหล่านั้นอาจจะเกิดขึ้นจริงหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นจริงก็ได้เพราะโดยปกติแล้วตำนานที่เกี่ยวกับปีศาจไม่เคยมีบันทึกเป็นหลักฐานอ้างอิงที่สามารถตรวจสอบได้ว่าเรื่องราวที่กล่าวว่าคือตำนานนั้นเคยเกิดขึ้นจริงหรือไม่และเคยเกิดขึ้นจริงในสมัยใดมีเพียงแค่คำบอกเล่าต่อๆกันมาของคนในหมู่บ้านเท่านั้น

 

สนับสนุนโดย  ufabet สมัครสมาชิก

Older posts «

» Newer posts