Adminone

Author's details

Date registered: มิถุนายน 8, 2017

Latest posts

  1. การส่งต่องานศิลปะและแนวคิดต่างๆ  — มกราคม 20, 2021
  2. การพัฒนางานศิลปะ ตามยุคตามสมัย — มกราคม 13, 2021
  3. เหตุผลทำไมเราฝึกเล่นดนตรีแล้วไม่พัฒนา — มกราคม 6, 2021
  4. ศิลปินดูโอ้คู่ร็อคเมืองไทย — ธันวาคม 23, 2020
  5. เรามองศิลปะกันแบบไหน — ธันวาคม 16, 2020

Author's posts listings

ม.ค. 20

การส่งต่องานศิลปะและแนวคิดต่างๆ 

ศิลปะแนวคิดหรือแม้แต่จะเป็นการพัฒนาของแต่งงานหลักในการพัฒนาและมีการส่งต่อรูปแบบงานอยู่ตลอดเวลาเพราะงานศิลปะต่างๆ คือการพัฒนาโครงสร้างหรือคุณภาพจิตใจผู้คนงานเซลล์ต่างๆเหล่านั้นเป็นการนำทางของผู้คนไม่ว่าจะเป็นแนวคิดของจิตรกรถึงแม้จะเป็นในส่วนของงานประติมากรรมภาพวาดภาพเขียนต่างๆ

ไม่ว่าจะเป็นผู้คนในศาสนาหรือยุคสมัยใดก็ตาม ก็จะมีลักษณะของงานศิลปะในยุคสมัยนั้นๆซึ่งเป็นเอกลักษณ์อย่างยิ่ง การส่งต่องานศิลปะต่างๆไม่ว่าจะเป็นการส่งต่อโดยการขยายอิทธิพลอาณาเขตต่างๆอาณาจักรเขตแดนหรือแม้แต่จะเป็น การส่งต่อในยุคสมัยต่างๆก็มีการส่งต่อการศึกษาเช่นเดียวกันเพราะแนวคิดต่างๆ

มีการพัฒนาและการปรับปรุงอยู่เรื่อย มีคำกล่าวที่เคยบอกว่ารุ่นเราดีกว่ารุ่นก่อนหน้านี้ และรุ่นก่อนหน้านี้ก็โชคดีกว่ารุ่นก่อนๆ นั่นเป็นเพราะว่าการส่งต่อความรู้หรือว่าชนะธรรมต่างๆการใช้ชีวิตต่างๆก็มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลานอกจากนี้เองงานสร้างสรรค์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแนวคิดงานประติมากรรมภาพวาดภาพเขียน รวมทั้งยังมีในส่วนของการเปลี่ยนแปลงทางด้านการพัฒนาซึ่ง เป็นโครงสร้างการพัฒนารูปแบบ การทำงานศิลปะหรือการส่งต่อรูปแบบต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการหรือแม้จะเป็นแนวคิดต่างๆ

อย่างไรก็ตามนี้จะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่งานศิลปะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาจิตใจผู้คนแนวคิดหรือการพัฒนาโครงสร้างความเป็นอยู่ของผู้คนที่มีพัฒนามากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อทางด้านศาสนาต่างๆคำสอนที่เป็นนามธรรม

หรือแม้แต่จะเป็นรูปร่างลักษณะต่างๆที่สร้างให้ทุกคนมีความเชื่อเกี่ยวกับแนวคิดนานๆ นี่จึงเป็นลักษณะการส่งต่อเรื่องราวต่างๆความเชื่อถือแม้จะเป็นงานศิลปะที่ถูกบันทึกเรื่องราวต่างๆตามยุคตามสมัย แต่ละยุคสมัยก็มีลักษณะการบันทึกเรื่องราวที่แตกต่างกันอย่างไรก็ตามงานศิลปะก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ช่วยบ่งบอกว่าในยุคสมัยนั้นมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นบ้าง

รวมทั้งยังมีในส่วนของความเชื่อของผู้คนที่แสดงให้เห็นว่ามนุษย์มีความต้องการในการแสดงออกทางด้านงานศิลปะหรือแม้แต่จะเป็นการใช้งานศิลปะเป็นการสื่อสารกับผู้คนเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการตีความกันส่งต่อต้านแนวคิดหรือแม้จะเป็นเพียงอาการต่างๆ นี่ถือเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้งานศิลปะมีการพัฒนาทางด้านแนวคิดหรือว่าลักษณะการทำงานอยู่ตลอดเวลา

การเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมหรือว่าจะเป็นแนวคิดต่างๆมีการส่งต่อระบบการพัฒนาตลอดเวลาให้ผู้คนต่างๆสามารถเข้าถึงการพัฒนาโครงสร้างการเปลี่ยนแปลงรูปแบบหรือแม้แต่จะเป็นการให้รูปแบบงานใหม่ๆ

มีการพัฒนาปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา อย่างไรก็ตามนี้จะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่รับสมัครงานต่างๆจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาหรือการนำไปใช้ในรูปแบบต่างๆเพราะรูปแบบงานต่างๆมีเหตุผลที่เกิดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นการสื่อสาร การสร้างความเชื่อถือความส่งต่อทางด้านแนวคิดของกิจกรรมต่างๆก็เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้งานศิลปะมีการพัฒนาตลอดเวลา 

 

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  Gclub ฟรี 500

ม.ค. 13

การพัฒนางานศิลปะ ตามยุคตามสมัย

ยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์มนุษย์มีการจดบันทึกเรื่องราวต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นความเชื่อต่างๆตามศาสนาหรือแม้แต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยต่างๆที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ช่วยมนุษย์มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือไม่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงลักษณะในการใช้ชีวิตให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

อย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันเราอาจจะได้เห็นรูปแบบในการใช้ชีวิตของมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องด้วยวัฒนธรรมในการใช้ชีวิตของผู้คนในการพัฒนาตลอดเวลาการส่งต่อเรื่องราวต่างๆความเชื่อหรือแม้แต่จะเป็นวัฒนธรรม อย่างไรก็ตาม

โดยเฉพาะในปัจจุบันสุนทรียภาพเทคนิคการทำงานต่างๆมีการพัฒนาตลอดเวลางานศิลปะเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งที่ช่วยมนุษย์มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือแม้แต่จะเป็นการพัฒนาจิตใจให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ผู้คนต่างๆสามารถเข้าถึงรูปแบบในการใช้ชีวิตให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น

เพราะมันต้องมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตตลอดเวลาการสร้างสรรค์งานศิลปะจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มนุษย์มีการพัฒนารูปแบบในการใช้ชีวิตที่มีประสิทธิภาพ กำเนิดของมนุษย์ หรือเผ่าโฮโมเซเปียนซึ่งมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ตลอดเวลาให้มีวิวัฒนาการหรือแม้แต่จะเป็นการสร้างงานประติมากรรม 1 อันสิ่งต่างๆที่ทําให้มนุษย์มีการใช้ชีวิตที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตามในประติศาสตร์ได้กล่าวไว้ว่ามนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการทำงานศิลปะตามยุคตามสมัยหรือแม้แต่จะเป็นความเชื่อต่างๆก็ถูกถ่ายทอดในการสื่อ

ยุคปัจจุบันจะมีการพัฒนางานศิลปะหรือ Message เป็นการเรียนรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตทั้งสิ้นเพราะว่าแต่ละยุคสมัยก็มีลักษณะในการทำงานที่แตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นยุคหิน ซึ่งเป็นการใช้อุปกรณ์ธรรมชาติต่างๆไม่ว่าจะเป็นดินหรือแม้แต่จะเป็นเลือดสัตว์ต่างๆในการทำงานศิลปะ เป็นการใช้งานเขียนในกำแพ

หรือแม้แต่จะเป็นการขูดขีดซึ่งเป็นรูปรอยต่างๆรูปร่างของผู้คนต่างๆมีการพัฒนารูปแบบการทำงานหรือเปล่าอยู่ตลอดเวลาเป็นการเขียนเพื่อเพิ่มความชำนาญหรือแม้แต่จะเป็นการแกะสลักรูปแบบงานประติมากรรมให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น รูปแบบในการใช้ชีวิตของผู้คนในการทำงานตลอดเวลาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้นส่งผลให้มีการเยียวยาจิตใจผู้คนผ่านงานศิลปะหรือแม้แต่จะเป็นการปลอบประโลมผู้คน

การส่งต่อหรือเปล่าหรือความสามารถในการทำงานศิลปะมีการพัฒนาโดยตรงต่อตลอดเวลาให้มีประสิทธิภาพหรือแม้แต่จะเป็นการพัฒนาฝีมืออยู่ตลอดเวลาให้มีรูปแบบการทำงานใหม่ๆอยู่เสมอ

อุปกรณ์ในการทำงานการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยก็มีการพัฒนาตลอดเวลาให้สามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะมนุษย์มีความต้องการในการทำงานด้านต่างๆซึ่งถ่ายทอดองค์ความรู้หรือแม้แต่จะเป็นวิวัฒนาการเรื่องราวต่างๆไปสู่คนรุ่นหลังให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น 

 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  สมัคร Gclub

ม.ค. 06

เหตุผลทำไมเราฝึกเล่นดนตรีแล้วไม่พัฒนา

ในปัจจุบันการเล่นดนตรีถือว่าเป็นสิ่งที่หลายคนนั้นนิยมในไปเป็นกิจกรรมยามว่างหรือบางครั้งก็เกิดการพัฒนาและนำไปต่อยอดในการเลบ่นดนตรีเอสร้างรายได้ แต่ก็มีหลายคนที่อาจจะสงสัยว่าในการที่เราฝึกฝนและเล่นดนตรีนั้นทำไมฝีมือขของเราจึงไม่พัฒนาและแตกต่างไปจากคนอื่นที่มีการฝึกฝนในช่วงเวลาเดียวกับเรา

หรือเราอาจจะสังเกตุจากเพื่อนหรือคนรอบข้างว่าทำไมเขานั้นจึงสามารถเล่นดนตรีหรืฝึกฝนและเกิดการพัฒนาที่รวดเร็วกว่าเราและเขานั้นสามารถฝึกฝนจนฝีมืออยู่ในระดับสุดยอดได้ ในขระที่ตัวเรานั้นก็ยังคงตั้งใจและฝึกฝนอยู่ตลอด

แต่ฝีมอเรานั้นไม่ไปไหนสักที เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราอาจจะต้องย้อนกลับมาดูและหาเหตุผลว่าเพราะอะไรเราจึงไม่พัฒนาในการเล่นดนตรีสักที  ซึ่งเหตุผลหลักที่ทำให้เราไม่พัฒนามีดังนี้และส่วนใหญ่นั้นจะเป็นเหตุผลที่เราอาจจะไม่ค่อยรู้ตัว

ความสม่ำเสมอในการฝึกฝน บางคนอาจจะบอกว่าเรานั้นฝึกซ้แมดนตรีอยู่ตลอดเวลาวันละหลายชั่วโมงแต่ก็ต้องดูว่าในการฝึกนั้นที่ฝึกหลายชั่วโมงเรานั้นฝึกกี่วันหรือฝึกกี่ครั้งนั่นเอง เพราะบางคนฝึกต่อครั้งหลายชั่วโมงก็จริงแต่ในหนึ่งสัปดาห์ฝึกเพียง1วันเท่านั้น ซึ่งการฝึกฝนในลักษณะนี้นั้น

ถือว่าเป็นเหตุผลหลักเลยว่าทำไมเราถึงไม่เกิดการพัฒนานั่นเอง เพราะถ้าหากเปรียบเทียบแล้วนั้นสำหรับคนที่ฝึกหลายชั่วโมงต่อวันวันละหนึ่งสัปดาห์กับึนที่ฝึกทุกวันต่อสัปดาหืแต่ฝึกแค่วันละครึ่งชัวโมงเท่านั้น ผลปรากฎว่าคนที่ฝึกสม่ำเสมอทุกวันนั้นสามารถพัฒนาไปได้เร็วและมากกว่าคนที่ฝึกหลายชั่วโมงแต่วันเดียวต่อสัปดาห์นั่นเอง

เนื่องจากการฝึกในลักษณะนี้นั้นอาจจะทำให้เกิดความเหนื่อยล้าเพราะต้องฝึกหลายชั่วโมงหรืออาจจะทำให้นิ้วในการเล่นดนตรีนั้นแข็งและอาจจะมีการลืมคอร์ดหรือวิธีการเล่นได้ด้วยนั่นเอง ดังนั้นแล้วถ้าหากต้องการที่จะพัฒนาอย่างรวดเร็วนั้นความสม่ำเสมอและการฝึกฝนมทุกวันจึงเป็นสิ่งที่ทำให้การเล่นดนตรีของเรานั้นมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วแน่นอน

สมาธิในการฝึกจำเป็นอย่างมาก เพราะถ้าหากเรานั้นไม่มีสมาธิต่อให้เรานั้นตั้งใจมากเพียงใดก็ไม่อาจจะทำให้เราสามารถพัฒนาในการเล่นดนตรีได้ ดังนั้นการมีสมาธิในการฝึกฝนจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเช่นเดียวกัน

การรู้จักข้อเสียของตัวเอง ในบางครั้งเมื่อเราเล่นหรือฝึกฝนการเล่นดนตรีนั้น เราอาจจะเล่นตามที่เรานั้นคิดว่าดีและถูกต้อง ซึ่งในบางครั้งสิ่งนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่ผิดดังนั้นแล้วการรู้จักข้อเสียของตัวเองเป็นสิ่งที่จะทำให้เรานั้นพัฒนาได้เร็วมากขึ้น แต่ในเรื่องนี้อาจจะต้องอาสัยผู้ที่ชำนาญกว่าเราให้เขานั้นวิเคราะห์และหาว่าเรานั้นมีข้อเสียในจุดใดบ้างเพราะในบางครั้งก็อาจจะมองไม่เห็นในข้อเสียของตัวเรานั่นเอง

ไม่มีแนวทางในการฝึกที่ชัดเจน ก็จะทำให้เรานั้นไม่พัฒนาสักที ดังนั้นการตั้งเป้าหมายและแนวทางอย่างชัดเจนก็จะช่วยให้เรานั้นเก่งและมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วด้วย

 

ขอบคุณ  แอพคาสิโน ได้เงินจริง   ที่ให้การสนับสนุน

ธ.ค. 23

ศิลปินดูโอ้คู่ร็อคเมืองไทย

ท่ามกลางกาลเวลาที่ถาโถมและมีการหมุนวียนเปลี่ยนผันทุกโมงยามบนเส้นทางสายดนคตรีมีนักดนตรีหน้าใหม่ที่มีไฟแรงมากมาย ก้าวเข้าสู่วงการเพลงและดนตรีจำนวนมากและพยายามพาตัวเองนั้นเข้าสู่เส้นทางสายนี้อย่างเต็มรูปแบบแต่จะมีศิลปินและวงดนตรีสักกี่คนที่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็สามารถที่จะอยู่ยืนยงสร้างงานศิลปะแห่งเสียงเพลง

เพื่อความสุจของแฟนคลับและผู้ฟังเพลงได้อย่างยาวนานจนพวกเขานั้นถูกยกย่องให้อยู่ในระดับตำนานของวงการเพลงด้วยเมื่อพูดถึงตำนานวงร็อคแล้วนั้นเชื่อว่าหลายคนจะต้องรู้จัก ดูโอ้คู่ร็อคอย่างอัสนี วสันต์ โชติกุลอย่างแน่นอน ทั้งสองนั้นเป็นนักร้องและนักดนตรีที่มากความสามารถเพราะไม่เพียงแต่ร้องหรือเล่นดนตรีได้เก่งด้านได้ด้านหนึ่งแต่สามารถทำทั้งสองสิ่งได้ทั้งร้องและเล่นดนตรีได้อย่างดีมากเลยทีเดียว

โดยอัสนีย์ วสันต์นั้นใช้เป็นชื่อของวงดนตรีซึ่งมาจากชื่อของนักร้องและนักดนตรีทั้งสองคนนั่นเอง ดดยสมาชิกประกอบไปด้วย ป้อม อัสนี โชติกุล เขานั้นเดืมื่อวันที่ 9 เดือนเมายนปี พ.ศ.2498

เขานั้นเป็นคนที่ชื่นชอบดนตรีในแนวร็อคแอนด์โรลเป็นชีวิตจิตใจและด้วยความชอบดนตรีนั้นเขาได้หัดเล่นดนตรีก็คือกีต้าร์ตั้งแต่เขานั้นอายุ10ปี เขานั้นเรียนจบชั้นมัธยาศึกษาจากต่างจังหวัดและได้เดินทางเข้าสู่กรุงเทพเพื่อเรียนต่อยังมหาวิทยาลัยรามคำแหงแต่ด้วยความชื่นชอบในเสียงดนตรีนั้นทำให้เขานั้นตั้งใจและฝึกซ้อมดนตรีสม่ำเสมอเรื่อยมา

และอีกหนึ่งสมาชิกก็คือโต๊ะ หรือวสันต์ โชติกุลนั้นเขานั้นเกิดเมื่อวันที่ 25 ในเดือนมีนาคมปี 2580 ซึ่งมีอายุไล่เลี่ยกันกับป้อม เขานั้นได้เข้าศึกษาที่โรงเรียนเพาะช่าง เขาทั้งสองนั้นเป็นพี่น้องและเป็นเด็กต่างจังหวัดเขาเติบโตขึ้นมาจขากครอบครัวมที่มีดนตรีในหัวใจเพราะไม่ว่าจะเป็นพ่อหรือแม่ของเขาก็ชื่อนชอบเสียงดนตรีและการร้องเพลงเช่นกันด้วยจึงเป็นซึ่งที่ทั้งสองคนนั้นถูกผลูกฝังในเรื่องดนตรีและการร้องเพลงมาเป็นอย่างดี

ทั้งสองพี่น้องนั้นได้มีการฝึกปรือฝีมือทางด้านดนตรีเป็นอย่างดีอละสามารถเล่นและร้องให้ความแพลิดเพลินให้กับผู้คนได้ ในขณะที่เขาเข้ามาเผชิญชีวิตในเมืองกรุงนั้นเขาทั้งสองก็มีการรับเล่นดนตรีตามผับตามบาร์ โดยความชอบในแนงเพลงของทั้งสองถึงแม้จะแตกต่างกัน โดยอัสนีย์นั้นชื่อชอบร็อคแอนด์โรลส่วนวสันต์ชอบและหลงไหลในความพริ้มไหวของดนตรีโฟร์ค

และแจ๊สมากกว่า แต่ถึงแม้จะเป็นความชื่อนชอบแนวเพลงที่ต่างกัน แต่เมื่อทั้งคู่ได้เล่นกด้วยกันแล้วนั้นก็ถือว่าเป็นการผสมผสานในความชอบของแต่ละคนได้อย่างลงตัวทีเดียว

ด้วยความสนใจในเรื่องดนตรีและการร้องเพลงทำให้เขานั้นไขว่คว้าและหาโอกาสเพื่อที่จะให้ตัวเองนั้นเข้ามาสู่วงการเพลงและเขาก็สามารถทำได้โดยเขาได้มีการประกวดครั้งแรกในการแข่งขันชิงแชมป์โฟร์คซองแห่งประเทศไทยและเขานั้นก็สามารถการแข่งขันในรายการนั้นได้ ทำให้เขาได้เข้ามาสู่การโลกเล่นในวงการเพลงในที่สุด

 

 

สนับสนุนโดย  บาคาร่า บิกินี่

ธ.ค. 16

เรามองศิลปะกันแบบไหน

การสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่ล้วนเกิดมาจากความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ อารมณ์และความรู้สึกต่างๆของผู้สร้างสรรค์ ทำให้ในบางครั้งผู้ที่ชมศิลปะหากไม่ได้มีความเข้าใจในด้านศิลปะมากเท่าไหร่นักก็อาจจะทำให้เกิดความไม่เข้าใจถึงในเรื่องการสร้างสรรค์หรืออารมร์ความรู้สึกต่างๆเหล่านั้น

ศิลปะถือเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้จิตใจของมนุษย์นั้นอ่อนโยนมากขึ้นช่วยลดและช่วยในการขัดเกลาให้มนุษย์นั้นมีความอ่อนไหวและคล้ายตามไปกับสิ่งที่สวยงามและเป้นศิลปะมากขึ้นไม่เพียงเท่านั้นในบางครั้งศิลปะก็ช่วยทำให้มนุษย์เข้าอกเข้าใจสิ่งต่างๆรอบตัว

รวมถึงการใช้ชีวิตมากขึ้นอีกด้วยเช่นกัน ถึงแม้ว่าคนเราแต่ละคนนั้นจะมีการมองสิ่งที่เป็นศิลปะแตกต่างกันออกไปก็ตามแต่เมื่อเรียนรู้แบะเข้าใจในความเป็นศิลปะได้แล้วนั้นศิลปะจะสามารถช่วยเราในเรื่องเหล่านี้ได้

มองศิลปะด้วยจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ตามที่ศิลปินนั้นได้สร้างสรรค์ผลงานด้วยจินตนาการของศิลปินเหล่านั้น สำหรับการมองศิลปะในลักษณะนี้นั้นจะเป็นการมองสำหรับผู้ที่ค่อนข้างจะเข้าใจในเรื่องต่างๆของความเป็นศิลปะรวมถึงรายละเอียดของศิลปะด้วย ดังนั้นแล้วสำหรับคนที่มองศิลปะในมุมมองแบบนี้นั้นจะสามารถแยกแยะความสวยงามและความไม่สวยงามแต่เป็นการสร้างสรรค์ที่ทำให้เกิดความแปลกใหม่หรือความตั้งใจในการสร้างสรรค์ว่าศิลปินนั้นต้องการสื่อสารในเรื่องใดและในเรื่องราวนั้นๆมีความเป็นไปได้อย่างไรบ้างเป็นต้น

มองศิลปะด้วยความคิดและใช้สมองในการวิเตนาะห์เป็นหลัก สำหรัลบคนที่มองงานศิลปะในลักษณะนี้นั้นจะเป้นคนที่ค่อนข้างมีความตรวงไปตรงมาและมักจะเลือกมองเพียงศิลปะสวยๆเท่านั้น เพระถึงแม้ผลงานจะถูกจำกัดอยู่แล้วว่าเป็นผลงานศิลปะที่เป็นการสร้างสรรค์จากจินตนาการหรืออารมณ์ของศิลปินคนหนึ่ง แต่สไหรับคนประเภทนี้นั้นในบางครั้งแจจะเป็นคนปรพเภที่ที่ต้องการเพียงความสวยงามเพื่อการวิเคราะห์และใช้ความคิดเพียงเท่านั้น

มองศิลปะด้วยอารมณ์และความรู้สึก การมองศิลปะแบบนี้นั้นจะไม่มีการมาแบ่งว่าศิลปะแบบใดสวยหรือศิลปะแบบใดไม่สวย แต่จะตัดสินจากความรู้สึกและอารมณ์ในขณะนั้นล้วนๆ ซึ่งถ้าหากศิลปินต้องการถ่ายทอดเรื่องราวศิลปะเหล่านั้นเกี่ยวกับความรักที่เป็นความเศร้าและหากผู้ที่มองศิลปะด้วยใจและอารณ์ในขณะนั้นมีอาการเศร้าก็จะทำให้คนเหล่านี้นั้นมองว่าผลงานชิ้นนั้นมีความสวยงามเพราะเป็นสิ่งที่ตนเองนั้นกำลังเผชิญมาหรือรับรู้มานั่นเอง

มองศิลปะด้วยใจ การมองแบบนี้นั้นถือว่าเป็นการมองแบบกลางๆ เพราะสำหรับคนที่มองศิลปะในลักษณะนี้จะไม่ได้มองว่าผลงานนั้นสวยงามหรือไม่สวยงามเพียงแต่จะรู้สึกชื่นชมในผลงานที่เป็นศิลปะทุกประเภทดังนั้นการมองในลักษณะนี้จึงไม่จำเป็นจะต้องใช้ความเข้าใจ

 

 

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโดย    สมัคร gclub ไม่มีขั้นต่ำ

ธ.ค. 10

ทำไมศิลปินไทยถึงไปฝึกที่ประเทศเกาหลีใต้

ประเทศเกาหลีถือว่าเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญในด้านวงการบันเทิงอย่างมากโดยเฉพาะในด้านวงการเพลง มีการผลิตศิลปินและเพลงออกมามากมาย และประเทศเกาหลีก้ถือว่ามีค่อยเพลงยักษ์ใหญ่อีกแห่งด้วย

ทำให้การสนับสนุนในด้านวงการเพลงเป็นไปอย่างดีเสมอมา เพราะคนเกาหบีคิดว่าดนตรีและเพลงนั้นเป็นสิ่งที่ช่วยลดความเครียดและทำให้คนเกาหลีและคนทุกคนสามารถผ่อนคลายได้ ดังนั้นแล้วนักร้องนักดนตรีรวมถึงการเป็นศิลปินของประเทศเกาหลีนั้นถือว่าได้รับการเปิดโอกาสในหลายช่องทางมาก

นอกจากนี้ค่ายเพลงใหญ่ในเกาหลีนั้นไม่ว่าจะเป็น JYP , SM Entertainment ,YG  Entertainment และค่ายดังๆอีกมากมายก็ยังคงเปิดโอกาสให้กับคนในชาติอื่นๆที่อยากเดบิวต์ในฐานะศิลปินเกาหลีด้วย ทำให้คนไทยนั้นก็สนใจและอยากที่จะได้รับการเดบิวต์ในฐานะศิลปินเกาหลีเช่นเดียวกันกับชาติอื่นๆ

หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมคนไทยนั้นจึงอยากที่จะเดบิวต์ฐานะศิลปินเกาหลี ทั้งที่การเดบิวต์นั้นเป็นไปได้ยากพอสมควรเนื่องจากเกาหลีนั้นค่อนข้างที่จะต่อต้านความสามารถของคนชาติอื่นๆ และโอกาสที่จะได้เป็นศิลปินนั้นก็น้อยมาก เนื่องบจากเกาหลีนั้นการที่จะเป็นศิลปินได้นั้นจะต้องได้รับการเข้าฝึกโดยการเป็นเด็กฝึกของค่ายเพลงนั้นๆ

ก่แนหลายปีจนฉายแววแล้วถึงจะได้รับการเดบิวต์ ถ้าหากความสามารถไม่ถึงหรือไม่น่าสนใจพอก็จะต้องเป็นเด็กฝึกอยู่อย่างนั้นจนบางคนก็ถอดใจและล้มเลิกความคิดในการที่จะเป็นศิลปินไปในที่สุดนั่นเอง ด้วยความยากนี้เองทำให้คนไทยหลายๆคนนั้นคิดที่อยากจะใช้โอกาศที่ทางค่อยเพลงยักษ์ใหญ่ของเกาหลีนั้นได้เปิดโอกาสให้พวกเขาแล้ว

การเป็นเด็กฝึกของค่ายเพลงในเกาหลีนั้นไม่ได้เพียงได้รับประสบการณ์ที่ดี แต่ยังได้เพื่อนได้คนรู้จักที่ดีและเป็นการพาตัวเองนั้นเข้าไปและทำความรู้จักกับสังคมใหม่ๆด้วยนั่นเอง แต่ก็ต้องบอกว่าไม่ว่าจะสังคมไทยหรือสังคมเกาหลีนั้นก็ล้วนแต่มีทั้งด้านดีและไม่ดีก็อาจจะต้องดูกันดีๆด้วยว่าสังคมที่เราเข้าไปนั้นคนแต่ละคนเป็นอย่างไรนั่นเอง

ไม่เพียงได้รู้จักกับเพื่อใหม่เท่านั้นยังได้ในเรื่องของภาษามากขึ้นด้วยเนื่องจากการที่เราไปฝึกในค่อยของเกาหลีนั้นร้อยละ90ก็จะเป็นคนเกาหลีโดยส่วนใหญ่ถ้าหากเรานั้นพูดภาษาเกาหลีไม่ได้เราก็อาจจะใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทำให้การไปเป็นเด็กฝึกนั้นอย่างน้อยก็ทำให้ภาษาอังกฤษของเราแข็งแรงขึ้นและเมื่ออยู่ไปนานๆก็จะพูดภาษาเกาหลีได้อีกด้วย 

สิ่งที่ถือว่าเป็นเหตุผลหลักๆในการที่คนไทยนั้นอยากที่จะไปเป็นเด็กฝึกในค่ายเพลงเกาหลีอีกหนึ่งสิ่งนั้นก็คือ โอกาสในการเป็นศิลปินถึงแม้โอกาสจะมีน้อยมากก็ตามแต่

ถ้าหากเมื่อไหร่ได้เดบิวต์ในฐานะศิลปินเกาหลีแล้วนั้นโอกาสในการเติบโตทางด้านนี้นั้นถือว่ามีโอกาสมากกว่าการเป็นศิลปินไทยนั่นเอง เพราะเกาหลีจะมีการสนับสนุนและสงเสริมให้ศิลปินที่เดบิวต์ส่วนใหญ่นั้นได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักทั่วโลกด้วย

 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  sexybaccarat

ธ.ค. 04

ความสำเร็จเล็กๆของศิลปินผู้สร้างสรรค์งานศิลปะ

ความสำเร็จในบางครั้งก็ไม่ได้วัดกันที่ผลงายทั้งหมดสะทีเดียว เพราะในเชิงการสร้างสรรค์ศิลปะนั้นศิลปะเป็นสิ่งที่ตีคุณค่าได้ยากมาก ทำมห้บางครั้งศิลปะจึงเป็นสิ่งที่มักขึ้นอยู่กับมุมมอง ความสวยงามเป็นจุดประสงค์หลักของการสร้างสรรค์

ดังนั้นคำวาสสวยงามของคนเรานั้นมีความแตกต่างกันออกไป ผลงานบางชิ้นเราอาจจะชื่นชมแต่คนอื่นไม่ชื่นชมอหรือผลงานบางชิ้นเราอาจจะไม่ชื่นชมแต่คนอื่นชื่นชม เป็นต้น ก็ล้วนขึ้นอยู่กับมุมมองของคนๆนั้นทั้งสิ้น

การที่ศิลปินคนหนึ่งนั้นจะเรียกว่าประสบความสำเร็จจึงไม่จำเป็นต้องขึ้นอยู่กับความสวยงามของผลงานหรือขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมรอบข้าวมากเท่าไหร่นัก เมื่อใดที่ศิลปินนั้นพอใจในผลงานของตัวเองนั่นหมายความว่าเขานั้นได้ประสบความสำเร็จไปขั้นหนึ่งแล้ว

ความสำเร็จของศิลปินแบ่งออกเป้นหลายๆส่วนแต่สำหรับความสำเร็จเล็กๆของศิลปินอย่างแท้จริงแลยนั้นก็คือการได้สร้างสรรค์และเขาสามารถสร้างสรรค์ผลงายออกมาได้เป็นที่พอใจสำหรับตัวเอง เป็นขั้นแรกแห่งความสำเร็จ

เพราะเมื่อตัวเองนั้นมองผลงานตัวเองว่าสวยงามและมีคุณค่าก็หมายถึงว่าศิลปินคนนั้นได้ให้คุณค่ากับการสร้างจินตนาการและแสดงความคิดสร้างสรรค์หรือสิ่งที่อยู่ภายในตัวเองนั้นออกมาถึงแม้ในตอนนั้นอาจจะยังไม่มีใครชื่นชมศิลปะของเรา แต่หากตัวเราชื่นชมผลงานและฝีมือของตัวเองก็นับว่าเป็นความสำเร็จเล็กๆที่เกิดขึ้นกับตัวเราแล้ว

ในบางครั้งการที่ศิลปินสรางสรรค์ผลงานออกมา เขาเพียงต้องการจัดนิทรรศการเล็กๆ นั่นก็หมายความว่าการได้จัดนิทรรศการให้ผู้ที่ชื่นชอบและหลงรักในงานศิลปะนั้นได้เข้ามาดูและเยี่ยมชมจริงๆนั้นก็ถือว่าเป็นความสำเร็จเล็กและสานตจต่อไปยังความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มากขึ้น เพราะถ้าหากเป็นความสำเร็จในเรื่องของงานจัดนิทรรศการผลงานศิลปะแล้วนั้น

แน่นอนว่าโดยส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นคนที่ชื่นชอบและสนใจในงานด้านศิลปะจริงๆ ก็จะเป็นการเพิ่มคุณค่าของผลงานของศิลปินนั้นๆได้อย่างดีอีกช่องทางหนึ่ง ไม่เพียงเท่านั้นการจัดนิทรรศการยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเองด้วยว่าในการสร้างสรรค์ผลงานของเรานั้น ยังเป็นสิ่งที่ต้องการสำหรับคนที่ต้องการศิลปะในการเยียวยาจิตใจอยู่ด้วย และมันยังเป็นการที่ศิลปินนั้นจะสามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ดียิ่งขึ้นไปได้ด้วย

ดังนั้นแล้วการประสบความสำเร็จในด้านวงการศิลปะนั้นไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแต่ว่าความสำเร็จของศิลปินนั้นมีขนาดเท่าไหร่ เพราะความสำเร็จเล็กๆก็สามารถที่จะสร้างได้อย่างง่ายดาย ดดยที่ไม่ต้องก้าวไปถึงการเป็นศิลปินระดับโลกหรือผลงานจะต้องเป็นที่รู้จักหรือเป็นผลงานที่สวยงามไร้ที่ติ  แต่เป็นเพียงผลงานที่ศิลปินนั้นพอใจและรู้สึกดีใจทุกครั้งที่ได้สร้างสรรค์สิ่งเหล่านี้ออกมาให้ผู้คนได้รับรู้และได้มองเห็นการสะท้อนในวงการด้านศิลปะที่แตกต่างกันออกไป

 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย    บาคาร่าเล่นยังไง

พ.ย. 25

5เทคนิคสร้างสรรค์ภาพถ่าย

การสร้างสรรค์ภาพถ่ายนั้นในบางครั้งก็อาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่ง่าย แต่ในบางครั้งก็มองได้ว่าเป็นเรื่องที่ยากเพราะในการถ่ายภาพเทคนิคที่จะช่วยทำให้ภาพนั้นน่าสนใจและเกิดความโดดเด่นนั้นถือว่ามีความสำคัยอย่างมาก นักถ่ายภาพหรือที่เรียกว่าตากล้องทั้งหลายจึงมีการนำเทคนิคและหลักการนั้นไปประยุกต์

และนำไปต่อยอดในการถ่ายภาพเพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดภาพถ่ายแบบใหม่ๆที่น่าสนใจมากขึ้นอยู่ตลอดเวลา แน่นอนว่าภาพถ่ายนั้นเกิดการการมองเห็นและเกิดจากมุมมองของคนถ่ายทำให้ภาพถ่ายที่มีการถ่ายออกมาจากคนแต่ละคนนั้นจึงมีลักษณะและความสวยงามที่แตกต่างกันออกไปนั่นเอง และเทคนนิคที่นิยมนำมาใช้และถือว่าเป็นเทคนิคหลักในการถ่ายภาพก็ว่าได้มีทั้งหมดด้วยกัน 5 เทคนิค

กฎสามส่วน เป็นหลักการและเทคนิคที่สำคัญอย่างมากไม่ว่าจะเป็นนักถ่ายภาพมืออาชีพหรือมือใหม่ก็ล้วนจะต้องเรียนรู้และศึกษาในเรื่องกฎข้อนี้อยู่อย่างสม่ำเสมอและมีการนำไปใช้ในการถ่ายภาพทุกครั้งซึ่งสิ่งนี้สามารถฝึกฝนจนชำนาญและจะทำให่เรานั้นสามารถจับทางในการการใช้เทคกฎสามส่วนได้อย่างดียิ่งขึ้น

ซึ่งกฎหรือเทคนิคนี้นั้นเป็นสิ่งที่ช่วยในการดึงดูดความสนใจ เช้นถ้าหากเรานั้นต้องการให้สิ่งใดในภาพถ่ายของเรานั้นมีความโดดเด่นเราก็เพียงแค่เอาวัตุหรือสิ่งที่เราต้องการให้โดดเด่นนั้นวางบนจุดตัดทั้ง4ในกฎสามส่วนนั่นเอง

เส้นนำสายตา เป็นเทคนนิคที่จะช่วยทำให้ภาพถ่ายนั้นมีความสวยงามและโดดเด่นและรู้สึกถึงความเป็นระเบียบด้วยจุดนำสายตานั่นเอง ซึ่งการสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคนนี้นั้นจะเป็นการสร้างเส้นนำสายตาไปยังจุดหมายหรือสิ่งของที่เรานั้นต้องการให้เกิดความน่าสนใจและโดดเด่น

โดยส่วนใหญ่เว้นน้ำสายตาจะมีลักษณะอยู่ในแนวนอน เส้นนำสายตาก็คือเส้นที่เกิดจากการสร้างเองหรือเกิดจากธรรมชาติก็ได้ ยกตัวอย่างเช่น แม่น้ำ สพานก็ล้วนเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์ให้เกิดเป็นเส้นนำสายตาได้

การสร้างกรอบ เป็นการสร้างสรรค์ที่มีความโดดเด่นและสวยงามจะเป็นการเพิ่มความโดดเด่นกับสถานที่หรือวัตถที่เรานั้นต้องการให้เด่นชัด ซึ่งกรอบนั้นสามารถสร้างได้จากสิ่งที่เกิดจากธรรมชาตอเช่น การใช้ต้นไม้เป็นกรอบในการถ่ายเป็นต้น หรือการสร้างกรอบโดยใช้สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเช่น การถ่ายลอดจากช่องว่างระหว่างจักรยานก็จะเกิดการสร้างกรอบให้กับภาพนั้นเป็นต้น

ความสมมาตรในภาพถ่าย เป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดความสมดุลและทำให้ภาพนั้นมีความสวยงามและรู้สึกไม่ขาดไม่เกิดนภาพจะดูมัน้ำหนักที่เท่ากัน

การมองกลับหลัง เทคนนิคนี้ถือว่าสำคัยแต่หลายคนนั้นอาจจะไม่ค่อยทำในโดยส่วนใหญ่คนถ่ายภาพนั้นเมื่อถ่ายเสร็จแล้วมักจะไม่ค่อยได่มองกลับหลัง การมองกลับหลังนั้นอาจจะทำให้เรานั้นได้ภาพถ่ายที่สวยงามและสร้างสรรค์มากขึ้นได้

 

สนับสนุนโดย    ทดลองเล่นบาคาร่า

พ.ย. 20

ความลับของโมนา ลิซา หญิงสาวในรูปวาด

ในบรรดาภาพวาดที่โด่งดังที่สุดในโลก และมีมูลค่ามหาศาล ใครๆ ก็คงรู้จักกับภาพวาดหญิงสาวที่กล่าวกันว่าสวยที่สุด อย่างภาพวาดโมนา ลิซา แต่จะมีใครรู้บ้างว่าหญิงในรูปนั้นมีอะไรซ่อนอยู่บ้าง วันนี้เรามีความลับบางอย่างของโมนา ลิซา มาฝากกัน

โมนา ลิซา กับอัตราส่วนทองคำ

อัตราส่วนทองคำเป็นเทคนิคหรือสิ่งที่มักนำมาใช้ในการวาดรูป ซึ่งได้ปรากฏในรูปภาพ Mona Lisa ด้วย ซึ่ง ดา วินชี ถูกใจเทคนิคนี้และนำมาใช้งานในรูปภาพจำนวนมากของเขา ซึ่งมันสร้างความพึงพอใจแก่เขามาก ด้วยการวาดทรงที่งดงามและก็สมดุลได้ ซึ่งนั่นเป็นเหตุผลว่าเพราะอะไรผู้คนถึงได้ชอบใจในรูปภาพนี้มาก เพราะว่าบริเวณใบหน้าของ Mona Lisa นั้นมีความพอดี ถูกวาดได้อย่างสมบูรณ์กับอัตราส่วนทองคำ 

โมนา ลิซา ในรูปวาดได้ยิ้มหรือเปล่า 

เป็นที่โต้เถียงกันเป็นเวลายาวนานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการที่ Mona Lisa ในรูปวาดนั้น เธอกำลังยิ้มหรือว่าไม่ยิ้ม หลายๆคนมั่นใจว่า ดา วินชี คงจะบอกเรื่องขำขันระหว่างการวาดรูป เนื่องจากโมนา ลิซา นั้นบางทีอาจเป็นดารานางแบบที่ห่วยก็เป็นไปได้ มีศาสตราจารย์ท่านหนึ่งได้กล่าวไว้ว่า การยิ้ม แบบมุมปากนั้น ยิ่งมองไกลจะยิ่งเห็นชัด โดยให้มองจากดวงตา จะพบว่ายิ้มมุมปากแบบนี้เด่นมาก นี่เป็นการวิเคราะห์ในปี 2005 ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สลับซับซ้อนได้เปิดเผยว่ารูปรอยยิ้มของโมนา ลิซานั้น เธอรู้สึกสุขมากกว่าเบื่อ กลัว หรือโกรธ   

รหัสที่หลบซ่อนอยู่

การศึกษาค้นพบนี้ถูกพบผ่านแว่นขยาย Silvano Vinceti โดยกล่าวว่าที่ดวงตาขวานั้นมีอักษร LV ซึ่งบางครั้งอาจจะแปลว่า Leonardo da Vinci ในเวลาที่เครื่องหมายทางด้านขวาปรากฏคำที่อ่านได้ยากกว่านั้นเป็นตัวหนังสือ CE หรือบางทีอาจเป็นอักษร B ไม่ใช่แค่เพียงแค่ที่ดวงตาเพียงแค่นั้นรอบๆ  ของภาพก็พบว่ามีเครื่องหมายอื่นๆ เช่น ส่วนโค้งของสะพานที่ปรากฏเป็นตัว Lแล้วก็เลข 2 ซึ่งตอนนี้ยังคงไม่มีใครทราบว่ามันมีความหมายหรือไม่ มาจนถึงทุกวันนี้

หัวม้าที่ซ่อนอยู่

ไม่เพียงแค่รอยยิ้มของภาพแค่นั้นที่เป็นราวกับภาพหลอน แม้กระนั้นในภาพของ Mona Lisa นั้นมีบางสิ่งซ่อนอยู่มาก โดยบริเวณใกล้ๆ ของสาวในรูปภาพ หนึ่งในนั้นเป็นหัวม้าที่หลบซ่อนอยู่เมื่อมองภาพจากทางด้านข้าง หรือกลับภาพไปด้านข้าง จะเจอกับสัตว์ต่างๆ แอบซ่อนอยู่ อย่างเช่นหน้าของสิงโตเมื่อดูจากข้างๆ หัวของลิงแล้วก็ควายที่พื้นข้างหลัง 

อาจกล่าวได้ว่าทุกสิ่งในรูปนี้มันช่างเต็มไปด้วยปริศนา มากกว่าแค่รูปหญิงสาวธรรมดาๆ คนหนึ่ง และมันยิ่งทำให้ภาพของ Mona Lisa นั้นน่าค้นหายิ่งมองยิ่งลึกลับ ยิ่งดูยิ่งทำให้เกิดแนวความคิดต่างๆ มากขึ้นไปอีก และไม่ว่าจะนานแค่ไหนก็ยังคงพบว่ามีผู้คนจำนวนมากไปชมรูปภาพโมนา ลิซา ของจริงนี้อยู่เสมอ

 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย    ยูฟ่าเบท365

พ.ย. 11

ตำนานยักษ์กินคน 

    สำหรับตำนานยักษ์กินคนนั้นเกิดขึ้นมาเนื่องจากว่าเมื่อประมาณวันที่ 29 เดือนกันยายนพศ2562 ได้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นโดยเหตุการณ์ในครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 13 ศพด้วยกันซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเด็กนักเรียนเทคนิคจังหวัดศรีสะเกษได้ขับรถผ่านมาบริเวณแถวนั้น

แล้วเกิดอุบัติเหตุขับรถชนเสาไฟฟ้าซึ่งบริเวณที่เกิดเหตุนั้นอยู่ตรงถนนกิ่งแก้วโดยบริเวณถนนนั้นมีรูปปั้นยักษ์ตนหนึ่งตั้งอยู่ซึ่งยักษ์ตัวดังกล่าวนั้นมีชื่อว่า สุริยาภพซึ่งชื่อยักษ์นี้เป็นยักษ์ที่มีเค้าโครงมาจากวรรณคดีของเรื่องรามเกียรติ์ สำหรับถนนกิ่งแก้วนั้นจะมีรูปปั้นยักษ์ขนาดใหญ่ตั้งอยู่เรียงรายกันทั้งหมด 12 ตนด้วยกัน

แต่อยากที่น่ากลัวและดุร้ายมากที่สุดก็คือยักษ์สุริยาภพที่เองทำให้ชาวบ้านต่างก็เชื่อกันว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้นมีสาเหตุมาจากยักษ์สุริยาภพเป็นยักษ์กินคน ชาวบ้านนั้นมีความเชื่อว่าอยากกินคนนี้เกิดจากการที่บริเวณนั้นมีอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง

และวิญญาณของผู้ที่เสียชีวิตนั้นก็เข้ามาสิงสู่ในร่างของยักษ์สุริยาภพเมื่อมี วิญญาณมาสิงในรูปปั้นของยักษ์เยอะมากขึ้นอีกนิดของยักษ์ก็มีมากขึ้นด้วยทำให้อุบัติเหตุก็ยิ่งมีที่เพิ่มมากขึ้นโดยชาวบ้านเชื่อกันว่าหากต้องการที่จะให้ถนนเส้นนี้สงบสุขไม่มีอุบัติเหตุจะต้องมีการย้ายยักษ์สุริยาภพไปไว้ในวัดนั่นเอง

เนื่องจากชาวบ้านนั้นเชื่อกันว่ายักษ์นั้นควรจะถูกนำไปไว้ที่วัดเพียงเท่านั้นเพราะอย่างเช่นวัดพระแก้วก็ได้มีการสร้างรูปปั้นของยักษ์ไว้ 12 ตนเช่นเดียวกันซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือยักษ์สุริยาภพเช่นเดียวกันและในบริเวณวัดพระแก้วก็ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุอะไรแต่อย่างใด สำหรับยักษ์ที่ถูกสร้างไว้ตรงถนนกิ่งแก้วนั้นชาวบ้านต่างก็เชื่อกันว่าวิญญาณของยักษ์สุริยาภพนั้น

ได้มีการเก็บสะสมวิญญาณของผู้ที่เกิดอุบัติเหตุไว้ภายในรูปปั้นของยักษ์เพื่อเก็บไว้เป็นบริวารของตนเองแต่บางคนก็เชื่อกันว่าที่จริงแล้วไม่มีวิญญาณของยักษ์อยู่แต่เป็นวิญญาณของคนที่เสียชีวิตในบริเวณนั้นมาสิงสู่ในร่างของยักษ์เพื่อที่จะได้หาตัวตายตัวแทนจึงทำให้บริเวณนั้นมักจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งนั่นเองสำหรับเรื่องราวของยักษ์กินคนนั้นมีเรื่องเล่ากันมานานแล้ว

      แต่ทุกคนก็ได้ลืมเลือนกันไปนานแล้วเช่นเดียวกันจนล่าสุดมามีเกิดอุบัติเหตุตรงบริเวณถนนกิ่งแก้วและตำนานยักษ์กินคนก็ทำให้ชาวบ้านนั้นกลับมานึกถึงอีกครั้งหนึ่งนั่นเอง ซึ่งตำนานนี้ทำให้ชาวบ้านได้มีการพูดถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นว่าน่าจะเป็นสาเหตุมาจากรูปปั้นยักษ์กินคนนั่นเอง

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  สูตร เซ็กซี่ บาคาร่า ฟรี 2020

Older posts «