grandprixactual (1)
Search
Close this search box.

Tag: ufabet

เรื่องราว ข้อมูล เกี่ยวกับทวีปแอฟริกา ที่หลายคนยังไม่รู้

ทวีปแอฟริกาเป็นหนึ่งในทวีปทั้ง 7 ของโลก และเป็นทวีปที่สูงสุดหลังจากทวีปเอเชีย มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่หลากหลายตลอดเวลาหลายพันปี นี่คือภาพรวมของประวัติทวีปแอฟริกา

1.ระยะเริ่มต้น ทวีปแอฟริกามีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมาก่อนศตวรรษที่ 15 โดยมีสถานที่ทำการวิจัยการค้นพบโพรทาโฮมินีเสริมหลักฐานในหลายพื้นที่ของทวีปนี้แล้ว

2.อียิปต์โบราณ คริสต์ศตวรรษที่ 31 ก่อนคริสต์ศักราช ถือเป็นระยะเวลาที่มีอียิปต์โบราณเฝ้าระวังที่สุด มีรัฐแห่งปีโรมัน เกรกชั่น และแผ่นดินอียิปต์ใต้การบังคับขณะนี้

3.กระแสอิสลาม ท่ามกลางคริสตศาสนา อิสลามรุ่งขึ้นในทวีปแอฟริกาที่หลายส่วน ภายใต้การปกครองของอาจารย์รัฐของอิสลาม ทำให้ประชากรและวัฒนธรรมในทวีปนี้มีการเปลี่ยนแปลง

4.การค้าสำคัญ การค้าสำคัญมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาทวีปแอฟริกา ระหว่างรุ่นโรมันและรุ่นกรีก อีกทั้งยุคทองของอิสลามที่ได้เสนอสินค้าทวีปแอฟริกาไปยังยุโรปและเอเชีย

5.การสลักสินค้า ในสมัยสมัยที่เรียกว่า “กระแสสมัยทอง” ทวีปแอฟริกามีการสร้างอาณานิคมและอาณานิคมที่เจริญรุ่งในพื้นที่ต่างๆ เช่น อิมพีริอลอยด์ การ์ทาเจนา และกัวร์นา

6.การยุคสมัยยุคสำคัญ ยุคสมัยยุคสำคัญเพื่อทวีปแอฟริกาเป็นการยุคสมัยที่ช่วยเปลี่ยนแปลงการมีชีวิตของมนุษย์ โดยเฉพาะครั้งที่มีการต่อสู้เพื่อการปลดปล่อยจากการทำงานทาส

7.ยุคสมัยทันสมัย ในยุคปัจจุบัน ทวีปแอฟริกาเป็นที่ที่พัฒนามากทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม มีประชากรหลากหลายกลุ่มชนและภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

ทวีปแอฟริกาเป็นที่เข้มแข็งของประวัติศาสตร์มนุษย์ และมีความสำคัญทางทัศนศึกษา, การเมือง, และวัฒนธรรมที่มีผลกระทบที่สำคัญต่อโลกในปัจจุบัน

ความน่าสนใจในทวีปแอฟริกามีอยู่มากมาย ซึ่ง  ufabet   รวมถึงประวัติศาสตร์ที่สันติสุขและทวีปที่เจริญก้าวหน้าทางวัฒนธรรม นี่คือบางจุดที่น่าสนใจ

 

1.ประวัติศาสตร์ที่หลากหลาย ทวีปแอฟริกาเป็นที่กำเนิดของมนุษย์และมีประวัติศาสตร์ที่หลากหลาย มีการค้นพบโพรทาโฮมินี, ปรากฏการณ์ของอียิปต์โบราณ การแต่งตั้งราชาและราชินีที่มีอิทธิพลมากมาย

2.วัฒนธรรมที่หลากหลาย ทวีปแอฟริกามีวัฒนธรรมที่หลากหลายจากภูมิภาคต่างๆ มีภูมิภาคที่มีวัฒนธรรมสมัยยุคเข้มแข็งที่เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์และศิลปะที่สวยงาม

3.ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทวีปแอฟริกาเป็นที่ตั้งของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถทำให้เรารู้จักกับทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิทัศน์ที่งดงาม และวัฒนธรรมที่ทันสมัย

4.การต่อสู้เพื่อเสรีภาพ ทวีปแอฟริกามีประวัติการต่อสู้เพื่อเสรีภาพ ล่าสุดเป็นการประท้วงต่อความไม่เป็นธรรมและการต่อสู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในหลายประเทศ

5.ความร่มเย็นทางธรรมชาติ ทวีปแอฟริกามีพื้นที่ที่หลากหลาย, ทั้งที่มีทะเลทราย, ป่า, และภูเขา มีอุทยานและที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย

6.ทวีปของอนุรักษ์สัตว์ ทวีปแอฟริกามีสัตว์ที่มีค่าและสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ การอนุรักษ์สัตว์เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญในการรักษาสมดุลของนิเวศ

7.การพัฒนาเศรษฐกิจ บางประเทศในทวีปแอฟริกากำลังพยายามพัฒนาเศรษฐกิจของตน การลงทุนในสถานภาพสังคมและสาธารณะสุข ทวีปแอฟริกาเป็นที่ที่น่าสนใจทั้งทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และธรรมช

Starseed จิตวิญญาณต่างดาว

Starseed จิตวิญญาณต่างดาว ที่มาจากดวงดาว มาจากจักวารอันกว้างใหญ่ เชื่อว่า starseed  ได้เกิดมาในร่างมนุษย์เพื่อมาทำภาระกิจบางอย่างบนโลก อาจจะเป็นภารกิจทางจิตวิญญาณ การยกระดับจิตไห้อยู่ในมิติที่สูงกว่า เหล่าstarseedเชื่อว่า พวกเขาไม่ใช่จิตวิญญาณของมนุษย์ที่กลับชาติมาเกิด แต่จิตวิญญาณพวกเขาได้มาจากดวงดาวที่มีสิ่งมีชีวิตอยู่ในมิติที่สูงกว่า

พวกเค้ามักจะรู้ตัวอยู่แล้วตั้งแต่เด็ก เพราะมีความคิดและพฤติกรรมและความคิดที่ไม่เหมือนกับคนอื่นอย่างเห็นได้ชัด

เนื่องจากว่าพวกเค้ามีความแตกต่างจากเราเป็นอย่างมาก และจะถูกส่งมายังโลกของเรา เพื่อเป็นการช่วยเรื่องของจิตใจ และช่วยพัฒนาระดับจิตใจไห้สูงขึ้นกว่าที่เคย เนื่องจากพวกเค้ามาจากดวงดาวอีกดวง เนื่องจากพวกเค้ามีพลังงานที่สูงและแตกต่างกับมนุษย์โลกทั่วๆไป พลังงานบางอย่างของพวกเค้าสามารถดึงดูดคุณ พวกเค้าจะสามารถเข้าถึงข้อมูลที่อยู่นอกโลกได้อีกด้วย

ข้อมูลเหล่านี้มักจะบอกกล่าวระหว่างทางเพื่อเป็นการทำไห้โลกมีการพัฒนาเทคโนโลยี แต่อย่าไรก็ตามพวกเค้าก็ตระหนักว่าโลกไม่ใช่บ้านของพวกเค้า จึงทำไห้ความรู้สึกมีหลากหลายอารมณ์ ถึงแม้ว่าพวกเค้าจะอยู่กับมนุษย์ แต่เค้าก็มีจิตเป็นของพวกเค้าเอง

บ่อยครั้งที่พวกเค้าจะฝันเดิม ๆเกี่ยวกับดวงดาวหรือจักวาลหรือที่  ufabet    รู้สึกว่าเคยไปมาแล้วซ้ำๆ พวกเค้ามักจะมีรางสังหรณ์ที่ชัดเจนหรือแม่นยำ พวกเค้าสามารถสัมผัสพลังงานได้ง่าย ๆ

  • พวกเค้าสัมผัสรู้สึกและใส่ใจกับสิ่งรอบตัว

พวกเค้ามีลักษณะรูปร่างหน้าตาที่ไม่เหมือนกับมนุษย์ โดยมีตาที่กลมโต มีออร่าเหมือนกับเทพเจ้าและรักสันโดด การเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณที่สูงกว่าเป็นเรื่องง่ายสำหรับพวกเค้า เป็นผู้ที่เต็มไปด้วยสติปัญญาและความรู้ การแสดงตัวของพวกเค้าแตกต่างกับคนอื่นและดูลึกลับ

  • Blue Ray starseed คือหนึ่งเผ่าพันธุ์

โดยมาในรูปแบบจิตวิญญาณอยู่รูปแบบแห่งแสง มีการพัฒนาที่สูงกว่าโลกมนุษย์ และมีการหยั่งรู้ในจิตใจของคน พวกเค้ามีศิลปะในการสื่อสารและจะทำตามความรู้สึกที่อยู่ภายในจิตใจหรือใช้สัญชาติญาณนั่นเอง พวกเค้าสามารถที่จะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างและยังรู้อีกด้วยว่าจะเก็บงำหรือซุกซ่อนพรสวรรค์ โดยจะหยิบนำมาใช้ก็ต่อเมื่อถึงเวลาที่สมควร

พวกเค้ารู้สึกว่าดวงดาวที่มีวิวัฒนาการสูงกว่า เป็นที่อยู่อาศัยที่แท้จริง ในด้านพลังของพวกเค้าดูเหมือนจะออกไปในรูปแบบของชาวลิมูเรียมากกว่าชาวแอสแลนติส พวกเค้าจะไม่รู้เลยว่าอะไรคือความโกรธและจะคอยเป็นผู้สร้างความสงบสุขไห้กับแวดวงและกลุ่มคนของพวกเค้า

อุตสาหกรรมเพลงป๊อปกำลังเปลี่ยนแปลงสังคมหลังการพัฒนาอย่างไร

 

อุตสาหกรรมเพลงป๊อป เพลงยอดนิยมของเกาหลีหรือคาโยกำลังพัฒนาจากแนวดนตรีที่สร้างสรรค์และแสดงโดยชาวเกาหลีเท่านั้น สู่เคป๊อป ซึ่งเป็นแนวดนตรีระดับโลกที่ชาวเกาหลีและคนเชื้อชาติอื่น ๆ ชื่นชอบและชื่นชอบ

การพัฒนาครั้งใหม่นี้ได้ปฏิวัติการรับรู้เกี่ยวกับวงการเพลงยอดนิยมในสังคมหลังการพัฒนาของเกาหลี

เนื่องจากเด็ก ๆ ชาวเกาหลีใฝ่ฝันที่จะเป็นไอดอลเคป๊อปมากกว่าที่จะเข้าสู่อาชีพที่นับถือแบบดั้งเดิมในด้านการเมือง การแพทย์ หรือการศึกษา รัฐบาลเกาหลียังส่งเสริม Hallyu และ K-pop อย่างจริงจัง ราวกับว่ามันเป็นอุตสาหกรรมส่งออกใหม่ที่สามารถเลี้ยงคนทั้งประเทศในศตวรรษที่ 21

ในขณะที่การปฏิวัติ K-pop มีส่วนเกี่ยวข้องกับ YouTube และวิธีการเผยแพร่เพลงดิจิทัลอื่น ๆ ในระดับโลก สถานีโทรทัศน์ของเกาหลีกำลังกระตือรือร้นที่จะเจาะตลาดที่กำลังเฟื่องฟูด้วยการแสดงการออดิชั่น K-pop แบบสดเพื่อหลีกเลี่ยงรายการโทรทัศน์ที่ลดลง ความภักดีของแฟนเพลงเคป๊อปที่ชอบดูมิวสิควิดีโอบน YouTube

ดังนั้น K-pop ในเกาหลีจึงแสดงให้เห็นลักษณะสำคัญสามประการของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม: การเปลี่ยนแปลงในการรับรู้ทางสังคมเกี่ยวกับวงการเพลงยอดนิยม

การสนับสนุนจากรัฐบาลจำนวนมาก และสถานีโทรทัศน์ที่สรรหาดารา K-pop หน้าใหม่อย่างแข็งขัน ทั้งสามด้านของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมช่วยเสริมซึ่งกันและกันและจุดประกายความทะเยอทะยานของหนุ่มสาวชาวเกาหลีในการเป็นไอดอลเคป๊อปคนต่อไป

สำหรับเหล่าไอดอลเคป๊อปและเพลงของพวกเขามีส่วนสนับสนุนทางการทูต เศรษฐกิจ การเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนของเกาหลีใต้ และสถานะระดับโลกของประเทศมานานหลายทศวรรษ โดย เฉพาะอย่างยิ่งใน  ufabet    ช่วงเวลาที่มีความตึงเครียดทางการเมืองสูง และในฐานะประเทศอำนาจกลาง โซลมักอาศัยเครื่องมือทางการทูตที่ไม่บีบบังคับเพื่อเสริมสร้างสถานะทางการเมืองของตนในโลก

แทนที่จะใช้กำลังทหารหรืออำนาจทางเศรษฐกิจบีบบังคับ ความบันเทิงของเกาหลี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง K-Pop ได้มอบโอกาสพิเศษให้กับกรุงโซลในการปรับปรุงสถานะในระดับโลกผ่านการดึงดูดและดึงดูดใจที่เรียกว่า “พลังที่นุ่มนวล” หลังจากการล่มสลายของลัทธิเผด็จการในเกาหลีใต้ในช่วงปลายทศวรรษ 1990

ซึ่งก่อนหน้านี้ได้เซ็นเซอร์สื่อในประเทศและต่างประเทศ เพลง ภาพยนตร์ และรายการโทรทัศน์ของเกาหลีก็เริ่มเผยแพร่ไปทั่วเอเชีย ด้วยเหตุนี้ วัฒนธรรมป็อปเกาหลีจึงเข้าถึงผู้ชมทั่วโลกได้เป็นครั้งแรก ทำให้เกิดกระแสเกาหลี หรือที่เรียกว่า “ฮันรยู” แฟนเพลงเคป็อปในต่างประเทศมีส่วนสนับสนุน

โดยตรงต่อการเติบโตของเศรษฐกิจเกาหลีใต้ เนื่องจากตลาดต่างประเทศสำหรับเพลงและวัฒนธรรมป๊อปของเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าจาก 5.7 พันล้านดอลลาร์ในปี 2558 เป็น 10 พันล้านดอลลาร์ในปี 2562 อย่างไรก็ตาม เคป็อปยังมี ผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อการเมืองในประเทศและต่างประเทศ แสดงให้เห็นถึงความสำคัญต่อการทูตของเกาหลีใต้

ฮุนได มอเตอร์ ขับเคลื่อน Global Art Patronage

 

ขับเคลื่อน Global Art Patronage  ร่วมกับพาวิลเลียนเกาหลีของ La Biennale di Venezia ครั้งที่ 59 ฮุนได มอเตอร์ สนับสนุนพาวิลเลียนเกาหลีของงาน La Biennale di Venezia ครั้งที่ 59

ซึ่งเป็นนิทรรศการศิลปะระดับนานาชาติอันทรงเกียรติ หลังจากล่าช้าไปนานเป็นปีเนื่องจากการแพร่ระบาด ในปีนี้ พาวิลเลี่ยนเกาหลีจะแสดงผลงานของศิลปิน Yunchul Kim ซึ่งเคยมีส่วนร่วมใน Hyundai x Elektra: METAMORPHOSIS ในปี 2020 นิทรรศการ Gyre เป็นตัวอย่างล่าสุดของการอุปถัมภ์ศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องของบริษัทซึ่งมอบประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครให้กับผู้คนทั่วโลก

Hyundai Motor Company กลับมาจัดงาน La Biennale di Venezia (‘Venice Biennale’) ครั้งที่ 59 ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายนถึง 27 พฤศจิกายน 2022 หลังจากล่าช้าไปนานหนึ่งปี เพื่อสนับสนุนนิทรรศการ Gyre ที่ Korea Pavilion ที่ Giardini di Castello ในเมืองเวนิส อิตาลี

ในฐานะผู้สนับสนุนหลักของพาวิลเลี่ยนเกาหลีที่ La Biennale di Venezia ตั้งแต่ปี 2558 ฮุนไดมอเตอร์ได้ยืนยันการสนับสนุนอันยาวนานต่อศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัยด้วยการเป็นผู้สนับสนุนนิทรรศการติดต่อกันเป็นครั้งที่สี่ ต่อจากการแสดงในปี 2558 2560 และ 2562 Venice Biennale

หรือที่รู้จักกันในชื่อ ‘Olympics of the Art World’ เป็นหนึ่งในนิทรรศการศิลปะระดับนานาชาติที่มีชื่อเสียงที่สุด มีประวัติยาวนานกว่า 120 ปี เป็นเวทีระดับโลกสำหรับศิลปินที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก นอกจากนี้ยังดำเนินการ National Pavilion ซึ่งเป็นพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการอิสระสำหรับแต่ละประเทศ นี่เป็นงาน Venice Biennale ครั้งแรกที่เปิดในรอบสามปีเนื่องจากการแพร่ระบาด ชื่อว่า ‘The Milk of Dreams’ (‘Il latte dei sogni’)

เทศกาลดนตรีปีนี้มุ่งเน้นไปที่ 3 หัวข้อ การเป็นตัวแทนของร่างกายและการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย ความสัมพันธ์ระหนิทรรศการ Gyre ของพาวิลเลี่ยนเกาหลี ซึ่งได้รับมอบหมายจาก Arts Council of Korea และดูแลโดย Young-chul Lee นำเสนอชุดของการติดตั้งขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อถึงกัน

โดยศิลปิน Yunchul Kim ซึ่งจะเชิญชวนผู้เข้าชมเข้าสู่จักรวาลทางเลือกที่มีวัตถุ สิ่งมีชีวิต และธรรมชาติอยู่ร่วมกัน . ก่อนหน้านี้ศิลปินได้เข้าร่วมนิทรรศการ Hyundai x Elektra: METAMORPHOSIS ซึ่งจัดขึ้นที่ Hyundai Motor Studio Seoul ในปี 2020

นิทรรศการจะเชิญชวนให้ผู้เข้าชมเดินทางเข้าสู่โลกแห่งวัตถุภายใต้หัวข้อหลัก ‘Gyre’ (แปลว่าเกลียวหรือกระแสน้ำวน) โดยมีธีมหลัก 3 หัวข้อ ได้แก่ ‘The Swollen Suns’ ‘The Path of Gods’ และ ‘The Great Outdoors’ ผลงานจัดวางทั้ง 7 ชิ้นของเขา รวมถึงผลงานศิลปะใหม่ 3 ชิ้น จะทำงานร่วมกันเหมือนร่างกายที่หายใจได้ ขับเคลื่อนโดยสสารที่มองไม่เห็นเพื่อกระจายการรับรู้ความเป็นจริงของมนุษย์ ในฐานะสังคมโลก

สิ่งหนึ่งที่เราคิดถึงมากที่สุดในช่วงการระบาดใหญ่คือความสุขที่ได้แบ่งปันประสบการณ์ทางวัฒนธรรม เช่น นิทรรศการที่น่าประทับใจและกระตุ้นความคิดนี้ ด้วยความร่วมมือนี้และอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน ฮุนได มอเตอร์จะยังคงสนับสนุนการทดลองศิลปะและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์เพื่อมอบประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครซึ่งช่วยนำมนุษยชาติมารวมกัน

โธมัส เชเมร่า ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดทั่วโลกและหัวหน้าแผนกประสบการณ์ลูกค้าของ Hyundai Motor Company ตั้งแต่ปี 2558 ฮุนได มอเตอร์ ได้สนับสนุนพาวิลเลียนเกาหลีในงาน Venice Biennale ครั้งที่ 56, 57, 58 และ 59 และ Biennale ครั้งที่ 20 และ 21 ที่นครซิดนีย์ ร่วมกับนิทรรศการ พาวิลเลี่ยนเกาหลีในปีนี้จัดรายการสาธารณะต่างๆ ในรูปแบบผสมผสาน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.korean-pavilion.or.kr)

ความมุ่งมั่นของ Hyundai Motor ในการสนับสนุนความคิดริเริ่มด้านศิลปะและชุมชนทั่วโลกได้นำไปสู่ความร่วมมือระยะยาวกับพิพิธภัณฑ์ระดับโลก เช่น พิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัยแห่งชาติ ประเทศเกาหลี (MMCA), Tate และพิพิธภัณฑ์ศิลปะ Los Angeles County (LACMA) ตั้งแต่ปี 2013

เป้าหมายคือเพื่อส่งเสริมวิธีคิดใหม่ๆ เกี่ยวกับศิลปะ ตลอดจนคุณค่าและความเชื่อมโยงที่สามารถสร้างได้โดยการสนับสนุนความคิดริเริ่มที่ศิลปิน ชุมชน และสถาบันต่างๆ มารวมตัวกันเพื่อมอบประสบการณ์การเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนความก้าวหน้าของมนุษยชาติว่างบุคคลและเทคโนโลยี และความเชื่อมโยงระหว่างร่างกายกับโลก

 

สนับสนุนเนื้อหาโดย    ufabet

ประวัติความเป็นมาวัดไลย์  จังหวัดลพบุรี 

ประวัติความเป็นมาวัดไลย์  สำหรับในบทความนี้เราจะมาพูดถึงประวัติความเป็นมาหรือการก่อตั้งวัดเก่าแก่อายุมากกว่า 100 ปีที่อยู่ในจังหวัดลพบุรี

ซึ่งวันที่เราจะพาไปรู้จักกันในครั้งนี้นั้นชื่อว่าวัดไลย์เป็นวัดที่ถูกสร้างขึ้นมาอยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลเขาสมอคอนอําเภอท่าวุ้งโดยวัดแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณริมน้ำบางขาม 

          สำหรับประวัติความเป็นมาของวัดร้างแห่งนี้ว่ากันว่าถูกสร้างขึ้นมาในช่วงประมาณปีพุทธศักราช 1804 ที่ยาตอนต้นดังนั้นจึงนับได้ว่าวัดไลย์เป็นวัดที่มีความเก่าแก่อีกวัดหนึ่งเลยก็ว่าได้  โดยวัดแห่งนี้มีการออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมแบบอยุธยาตอนต้นด้วยความสวยงามของวัดแห่งนี้จึงกลายเป็นวัดที่ได้รับความชื่นชมเป็นอย่างมากในสมัยของสมเด็จพระบรมโกศพระองค์ก็ได้ทรงปฏิสังขรณ์ที่วัดแห่งนี้ด้วยเช่นเดียวกัน 

       สำหรับวัดหลายแห่งนี้นับได้ว่าเป็นโบราณสถานที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากของจังหวัดลพบุรีสิ่งก่อสร้างที่อยู่ภายในวัดหลายแห่งนี้นั้นเป็นสถาปัตยกรรมที่มีความงดงามและมีความเก่าแก่ยกตัวอย่างเช่นวิหารเก้าห้องที่สร้างอยู่ภายในวัดร้างแห่งนี้นั้นถ้าหากเข้าไปดูด้านในก็จะเห็นได้ว่าด้านในนั้นมีการก่อสร้างไว้อย่างสวยงามโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการทำประติมากรรมฝาผนังปูนปั้นซึ่งเป็นการพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งทศชาติชาดก  

          นอกจากนี้วัด LINE ยังเป็นแหล่งให้ความรู้ทางสำคัญทางประวัติศาสตร์รวมถึงภายในพื้นที่ของวัดนั้นยังมีการเก็บรวบรวมโบราณวัตถุเอาไว้มากมายเต็มไปหมดและยังมีพิพิธภัณฑ์

ซึ่งภายในพิพิธภัณฑ์นั้นนักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปเยี่ยมชมด้านในโดยจะมีการจัดแสดงโบราณวัตถุไว้เป็นจำนวนมาก

       นอกจากนี้ยังมีข้าวของเครื่องใช้เก่าแก่ของคนในสมัยโบราณที่ชาวบ้านขุดพบก็จะถูกนำมาเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้อีกด้วยและภายในบริเวณพื้นที่ของวัดไลย์ก็มีการจัดทำห้องสมุดประชาชนเพื่อให้คนในพื้นที่หรือแม้แต่นักท่องเที่ยวที่อยากศึกษาหาความรู้เข้าไปอ่านหนังสือได้ฟรีอีกด้วย 

          ในทุกๆวันประชาชนจะมีการไปตักบาตรไหว้พระและในทุกปีซึ่งตรงกับวันขึ้น 14 ค่ำเดือน 6 ประชาชนก็จะพากันมารวมตัวที่วัดไรเพื่อทำบุญครั้งใหญ่โดยจะมีการจัดประเพณีชักพระศรีอาริย์  สำหรับงานบุญใหญ่นี้ไม่ใช่เพียงแค่คนในพื้นที่เท่านั้นแต่คนตามหมู่บ้านต่างๆก็พากันเดินทางไปทำบุญใหญ่ในครั้งนี้ด้วยเพราะจะมีการจัดขบวนอัญเชิญพระศรีอาริขึ้นบุษบกหลังจากนั้นทุกคนก็จะพากันช่วยกันลากไปตามหมู่บ้านที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ถือว่าเป็นการจัดมหรสพครั้งยิ่งใหญ่จะมีการจัดงานทั้งช่วงกลางวันและกลางคืนเลยทีเดียว 

 

สนับสนุนโดย    ufabet

ตำนาน Crice เป็นเทพธิดาในตำนานของกรีกที่มีเส้นผมเป็นเปลวไฟ

        ตำนาน Crice เป็นเทพธิดา เป็นเทพธิดาในตำนานของกรีกที่มีเส้นผมเป็นเปลวไฟ   อาศัยอยู่บนเกาะ เออียา มีชื่อเสียงอย่างมากในการปรุงยา รวมไปถึงการใช้เวทย์มนต์

เพื่อทำการเปลี่ยนศัตรูหรือคนที่เธอโกรธให้กลายเป็นสัตว์ นอกจากนี้ยังได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้รอบรู้ด้านพืชสมุนไพรและสารเสพติดเป็นอย่างมาก 

           บางตำนานเชื่อกันว่าเธอมีความสามารถในการทำให้สวรรค์มืดมิดด้วยการซ่อนดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เอาไว้หลังก้อนเมฆพร้อมกับสามารถทำลายศัตรูด้วยน้ำผลไม้ผสมยาพิษและสามารถเรียกปีศาจมาช่วยทำลายศัตรูรวมไปถึงการเคลื่อนย้ายป่าต้นไม้ ไม้เลื้อยไปรอบๆตัวได้อย่างอิสระ 

นอกจากนี้ยังเชื่อว่าเธอได้เปลี่ยนหญิงสาวผู้งดงามนาม ซิลล่า ให้กลายเป็นสัตว์ประหลาดที่มีใบหน้าและเต้านมของผู้หญิงแต่มีปีก6หัว 12 เท้าทำหน้าที่เป็นสุนัขเฝ้ายาม คอยดักทำร้ายเรือที่แล่นผ่านช่องแคบระหว่าง  ซิซิลีกับอิตาลี

          อย่างไรก็ตามบางตำนานกลับมีการเล่ากันว่าเธอนั้นเป็นลูกสาวของเทพสุริยะ  ชีวิตของเธอรายล้อมไปด้วยหมาป่าและสิงโตที่เชื่อฟังเธอ นอกจากนี้ยังมีการเล่าถึงตำนานของCrice  ด้วยว่าเนื่องจากว่าเธอนั้นมีพลังเวทย์มนต์แล้วเธอรอบรู้เกี่ยวกับเรื่องของยาพิษต่างๆหลังจากที่เธอได้แต่งงานกับกษัตริย์แห่งโคลซีสแล้ว  Crice ก็ได้ทำการวางยาพิษกับสามีของเธอเป็นสามีของเธอตายไปหลังจากนั้นเธอก็ได้ขับได้ลูกสาวของสามีของเธอซึ่งเป็นลูกเลี้ยงของเธอนั้นออกไปอยู่ที่อื่น

           อย่างไรก็ตามว่ากันว่าCrice  เป็นหญิงสาวที่ช่วยอะไรเธอร้ายกาจมากเมื่อเธอมีการเนรเทศลูกเลี้ยงของเธอออกไปอยู่ที่อื่นรูปร่างของเธอได้ย้ายไปอยู่ที่เกาะอีย์

เมื่อ Crice  รู้เรื่องเธอก็ได้ใช้เวทมนตร์ของเธอทำการจมเกาะที่ลูกเลี้ยงของเธออาศัยอยู่ให้จมอยู่ใต้น้ำ หลังจากนั้น Crice  ก็ย้ายไปอยู่ที่อิตาลี 

         อย่างไรก็ตามบางตำนานกลับบอกว่าเธอยังคงจะอาศัยอยู่บนเกาะเอซึ่งเธอได้ทำก่อให้เป็นทุ่งโล่งและปลูกบ้านหลังใหญ่อาศัยอยู่โดยจะมีบริวารของเธอก็คือหมาป่าและสิงโตคอยตรวจตราความเรียบร้อยทั่วบริเวณบ้านและถ้าหากว่ามีใครเข้ามารุกรานในเขตพื้นที่ของเธอก็จะถูกหมาป่าและสิงโตรุมขย้ำทำร้าย  หรือถ้าหากว่ามีใครไปเห็นบ้านของเธอบางครั้งเธอก็จะให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

ซึ่งเธอจะเชิญคนที่มาเห็นบ้านของเธอนั้นเข้าไปพักผ่อนภายในบ้านพร้อมกับนำขนมและเครื่องดื่มมาเลี้ยงรับรองทำให้แขกที่มานั้นรู้สึกอบอุ่นใจแต่ที่จริงแล้วในเครื่องดื่มนั้นเธอได้ผสมยาพิษลงไปด้วย  หรือว่าถ้าหากแขกคนไหนกินขนมคนที่กินขนมก็จะกลายเป็นหมูไปทันที 

 

สนับสนุนเนื้อหาโดย     ufabet

ประวัติ คุ้มวงศ์บุรี จังหวัดแพร่ 

ประวัติ คุ้มวงศ์บุรี จังหวัดแพร่  สำหรับใครที่เคยเดินทางไปเที่ยวจังหวัดแพร่หรืออาจจะศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวในจังหวัดแพร่

จะรู้ว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างมากซึ่งสถานที่แห่งนี้มีอายุเก่าแก่กว่า 100 ปีโดยสถานที่ดังกล่าวนั้นเป็นสถานที่ที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามซึ่งชาวบ้านเรียกสถานที่แห่งนี้ว่าคุ้มวงศ์บุรีนั่นเอง 

        สำหรับจุดเด่นของคุ้มวงศ์บุรีนั้นจะเห็นได้ว่าคุ้มแห่งนี้ก็คือเป็นลักษณะของบ้านเรือนไทยโบราณซึ่งสร้างจากไม้ทั้งหลังด้วยไม้ที่ทำมาสร้างคุ้มแห่งนี้นั้นจะทำมาจากไม้สักทั้งหมดที่สำคัญคุ้มแห่งนี้มีการทาสีขาวกับสีชมพูดังนั้นผู้คนส่วนใหญ่จึงเห็นว่าบ้านหลังนี้นั้นเป็นบ้านสีชมพูนั่นเองซึ่งถ้าหากว่านักท่องเที่ยวคนไหนเดินทางไปเที่ยวที่จังหวัดแพร่แล้วอยากจะไปเที่ยวที่คุ้มวงศ์บุรีสามารถสอบถามจากชาวบ้านว่าจะไปเที่ยวบ้านสีชมพูชาวบ้านจะสามารถแนะนำเส้นทางการมาเที่ยวได้เลยโดยบ้านแห่งนี้นั้นมีลักษณะของการออกแบบในยุคสมัยของรัชกาลที่ 5 

         ซึ่งลักษณะของตัวบ้านนั้นจะมีการสละฉลุลวดลายเอาไว้อย่างสวยงามซึ่งรายที่มีการตกแต่งหรือฉลุมีการออกแบบให้เป็นคุ้มแห่งนี้นั้นเรียกว่าลายขนมปังขิงโดยที่นี่สร้างมาครั้งแรกสำหรับไว้เป็นสถานที่พักผ่อนของเจ้านายในสมัยโบราณแต่หลังจากที่วันเวลาเปลี่ยนไปคุ้มแห่งนี้ก็ถูกเปลี่ยนมาเป็นสถานที่จัดแสดงเรื่องราววิถีชีวิตของคนในสมัยโบราณโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิถีชีวิตของเจ้านายในสมัยอดีต

         ดังนั้นที่นี่จึงถูกเปลี่ยนมาเป็นพิพิธภัณฑ์มาจนถึงปัจจุบันแห่งนี้นั่นเอง

ซึ่งถ้าหากว่าใครที่เดินทางเข้ามาที่คุ้มวงศ์บุรีจะเห็นว่าภายในคุ้มนั้นจะมีห้องหับต่างๆเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดและแต่ละห้องก็จะมีการนำของโบราณต่างๆมาจัดแสดงเอาไว้เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปชมว่าในสมัยอดีตนั้นข้าวของเครื่องใช้ต่างๆมีลักษณะรูปร่างหน้าตาอย่างไรเรียกว่าถ้าหากใครมาเที่ยวที่คุ้มวงศ์บุรีก็จะเห็นได้ว่าในสมัยรัชกาลที่ 5 นั้นมีการใช้ชีวิตกันแบบไหนและสิ่งของต่างๆมีรูปร่างหน้าตาแบบใด 

         สำหรับเจ้าของคนแรกของคุ้มวงศ์บุรีนั่นก็คือเจ้าแม่บัวถาซึ่งพระองค์นั้นก็คือพระชายาของเจ้าหลวงพิริยเทพวงศ์  ซึ่งนับได้ว่าเป็นชายาองค์แรกของพระองค์เจ้าหลวง  โดยคุ้มแห่งนี้ผู้ที่มาอยู่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเจ้านายของเมืองแพร่ซึ่งผู้ที่สร้างขึ้นมานั้นจะเป็นเจ้าหลวงองค์สุดท้ายของเมืองแพร่นั่นเอง

อย่างไรก็ตามที่มีการออกแบบคุ้มวงศ์บุรีให้มีความสวยงามโดดเด่นอย่างที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบันนั้นก็เพราะว่าเป็นความต้องการและเป็นความชื่นชอบของแม่เจ้าบัวถาเนื่องจากว่าพระองค์นั้นเป็นคนที่ชื่นชอบโทนสีชมพูจึงได้มีการสั่งให้มีการสร้างคุ้มวงศ์บุรีและมีการทาสีชมพูเกือบทั้งหลังนั่นเอง 

 

สนับสนุนเนื้อหาโดย    ufabet

ประวัติโซโลม่อน 

             เชื่อว่าสำหรับคนที่เคยเล่นเกมอาจจะคุ้นชินกับชื่อเสียงของกษัตริย์ซาโลมอนโดยในเกมนั้นจะมีกษัตริย์และปีศาจของโซโลมอนถึง 72 ตนด้วยกันอย่างไรก็ตามว่ากันว่าเรื่องราวของโซโลม่อนนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องราวที่แต่งขึ้นมาเท่านั้นแต่โซโลม่อนนั้นมีตัวตนอยู่จริงและเขาเป็นถึงบุตรชายของกษัตริย์เดวิดแห่งประเทศอิสราเอล 

           โซโลมอนได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ได้โดยทั้งที่ตัวเองนั้นไม่ใช่ลูกชายคนโตแต่เนื่องจากเป็นคนที่มีความสามารถที่โดดเด่นจึงได้เป็นกษัตริย์ตั้งแต่อายุเพียงแค่ 15 ปีเท่านั้น 

 

             สำหรับเรื่องราวของโซโลม่อนนั้นมีการพูดถึงกันเยอะมากแม้แต่ในพระคัมภีร์เองก็ยังมีการพูดถึงกษัตริย์ซาโลมอนซึ่งในคัมภีร์นั้นได้มีการระบุว่ากษัตริย์พระองค์นี้เป็นกษัตริย์ที่มีฐานะร่ำรวยมีความฉลาดมีปัญญาเป็นเลิศ  ชื่อเสียงของโซโลม่อนนั้นมีมาตั้งแต่ในช่วงเวลาศตวรรษที่ 20 ก่อนคริสตกาลซึ่งชื่อเสียงที่โด่งดังมากที่สุด

ประวัติโซโลม่อน  นอกจากการเป็นกษัตริย์ที่มีความร่ำรวยและมีความฉลาดแล้วเขายังเป็นจอมเวทย์ผู้ยิ่งใหญ่และมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกอีกด้วย 

             สำหรับโซโลม่อนนั้นเขามีฐานะเป็นถึงพระราชาแห่งเวทมนตร์เรื่องราวของกษัตริย์ซาโลมอนมีทั้งในคัมภีร์ไบเบิลและคัมภีร์กุรอานโบราณนอกจากนี้ยังมีชื่อเสียงในตำนานเก่าแก่เยอะแยะมากมายซึ่งตำนานส่วนใหญ่ของกษัตริย์ซาโลมอนนั้นจะมีการอ้างอิงว่ากษัตริย์ซาโลมอนนั้นมีพลังเหนือธรรมชาติโดยสามารถควบคุมปีศาจได้ทั้งหมด 72 ตนนั่นเอง

ซึ่งตามประวัติความเป็นมาของโซโลม่อนยังได้มีการกล่าวถึงว่าเขาได้มีการสั่งให้ปีศาจที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเขาเป็นนำก้อนหินและน้ำในดินแดนที่ห่างไกลเอามาตกแต่งสวนภายในปราสาทนอกจากนี้ยังให้ไปหาสัตว์แปลกๆมากมายหรือพวกสัตว์หายากต่างๆมาไว้ภายในประสาทอีกด้วย 

             ตามตำนานเล่าว่ากษัตริย์ซาโลมอนนั้นสามารถควบคุมสิ่งที่เหนือธรรมชาติได้เพราะว่าสามารถควบคุมไม่ว่าจะเป็นน้ำหรือลมได้ดังนั้นจึงช่วยให้ในยุคที่สนามบอลคลองเมืองนั้นการขนส่งจึงเป็นไปอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ยังสามารถเข้าใจภาษาของชาวต่างชาติได้และยังสามารถมองเห็นนิมิตในอนาคตของโลกในภายภาคหน้าได้อีกด้วยเรียกได้ว่าโซโลม่อนนั้นเป็นกษัตริย์ที่มีพลังวิเศษและเป็นจอมเวศน์ผู้ยิ่งใหญ่คนนึงแห่งยุคนั้นเลยทีเดียว 

           อย่างไรก็ตามประวัติของโดเรม่อนไม่ใช่เพียงแค่จอมด้วยเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ตัวตนของเขานั้นยังเป็นกษัตริย์มากรักเนื่องจากว่าตามประวัติแล้วก็สะสมนั้นมีเมียเยอะแยะมากมายว่ากันว่าพระองค์เป็นกษัตริย์ที่มีพระชายามากที่สุดโดยมีมากถึง 700 องค์ในขณะที่ยังมีนางในเล็กๆน้อยๆอีกเกือบ 300 คนดังนั้นโดยรวมแล้วกษัตริย์ซาโลมอนนั้นมีเมียนับพันคนเลยทีเดียว 

 

สนับสนุนโดย    ufabet

พระธาตุอินทร์แขวน ประเทศเมียนมาร์ 

         พระธาตุอินทร์แขวน  สำหรับในบทความนี้เราจะพาไปเที่ยวพระธาตุอินแขวนที่ประเทศเมียนมาร์

ซึ่งเราจะแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการเดินทางเพื่อนักท่องเที่ยวคนไหนที่อยากจะเดินทางไปเที่ยวที่ประเทศพม่าแล้วอย่าไปกราบไหว้ขอพรไปชมความสวยงามของพระธาตุอินแขวนก็จะสามารถเดินทางไปได้ด้วยตนเอง รับรองว่าไม่หลงอย่างแน่นอน

         สำหรับการเดินทางไปวัดพระธาตุอินแขวนนั้นนักท่องเที่ยวสามารถใช้วิธีเหมารถแท็กซี่ไปก็ได้เนื่องจากว่าค่าเช่าเหมารถนั้นไม่แพงด้วยเดินทางจากเมืองย่างกุ้งไปยังวัดพระธาตุอินแขวนนั้นเสียค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ USD 90 -50 ซึ่งราคานี้คือราคาที่เหมาเป็นแบบทั้งวันเลยทีเดียว  หรือนักท่องเที่ยวจะใช้วิธีการนั่งรถทัวร์หรือรถโดยสารไปก็ได้ แต่ถ้าเกิดว่านั่งรถโดยสารไปนั้นจะต้องไปลงที่เมืองไจ๊ทิโย  หลังจากนั้นนักท่องเที่ยวจะต้องมีการนั่งกระเช้าลอยฟ้าต่อไปที่พระธาตุอินแขวนนั่นเอง   

         สำหรับการเดินทางไปเยี่ยมชมความงดงามของพระธาตุอินแขวนนั้นนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปได้ตลอด 24 ชั่วโมงแต่ถ้าหากนักท่องเที่ยวอยากจะนั่งรถโดยสารขึ้นไปถึงบนเขาโดยที่ไม่เดินไปเองนั้นจะมีรถบริการ ตั้งแต่ 6:00 น จนถึง 18:00 น เท่านั้นถ้าหากนอกเหนือจากนั้นนักท่องเที่ยวต้องเดินขึ้นไปเอง 

ซึ่งการเข้าไปเยี่ยมชมพระธาตุอินแขวนนั้นจะมีการคิดค่าบริการในการเข้าไปเยี่ยมชมคนละประมาณ 10000 จ๊าด 

          สำหรับพระธาตุอินแขวนนั้นเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ติด 1 ใน 5 ของประเทศเมียนมาร์เลยก็ว่าได้เป็นสถานที่ที่มีความโดดเด่นและมีความสวยงามโดยเฉพาะไฮไลท์ที่สำคัญของพระธาตุอินทร์แขวนก็คือก้อนหินขนาดใหญ่ซึ่งก้อนหินก้อนนี้จะอยู่แถวบริเวณหน้าผาที่มีความชันมาก

โดยลักษณะของก้อนหินนั้นมีการถูกวางเอาไว้แบบหมิ่นเหม่ตรงบริเวณหน้าผาโดยมีนักท่องเที่ยวหลายคนได้ลองผลักก้อนหินก้อนนั้นกล่าวลงไปแต่ก็ไม่ขยับเขยื้อนเลยนั่นเอง   

          อย่างไรก็ตามตามตำนานของพระธาตุอินทร์แขวนได้มีการพูดถึง ฤาษีตนหนึ่งที่ได้รับพระเกศาของพระพุทธเจ้ามาพร้อมกับฤาษีตนอื่นๆโดยซื้อตัวนี้มีชื่อว่าฤาษีติสสะ  ซึ่งฤาษีตนอื่นๆนั้นได้มีการนำพระเกศาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไปเก็บไว้ในสถูปเจดีย์มีเพียงแค่ฤาษีติสสะเท่านั้น

ที่ไม่ยอมนำไปเก็บไว้เหมือนกับฤาษีตนอื่นๆแต่เลือกที่จะนำมาเก็บไว้ในก้อนหิน  โดยฤาษีติสสะ ได้มีการไปค้นหาก้อนหินใต้มหาสมุทรซึ่งเลือกก้อนหินที่มีรูปร่างคล้ายกับศีรษะของตนเอง หลังจากนั้นก็นำมาวางไว้บนภูเขา  วันนี้ก็คือเป็นตำนานและที่มาของพระธาตุอินแขวนนั่นเอง

 

ได้รับการสนับสนุนจาก  ufabet

แนะนำจังหวัดที่มีการจัดงานเทศกาลกินเจ 

         สำหรับใครอยากจะไปท่องเที่ยวในช่วงที่มีการจัดงานเทศกาลกินเจในบทความนี้เราจะมาแนะนำสถานที่ที่มีการจัดงานเทศกาลกินเจจากหลายจังหวัดในประเทศไทยมาดูกันว่ามีที่ไหนกันบ้างเผื่อถ้าหากว่าใครมีเวลาว่างก็สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดต่างๆที่ได้ร่วมงานเทศกาลกินเจประจำจังหวัดเหล่านั้น 

   การจัดงานเทศกาลกินเจ    สำหรับในกรุงเทพฯมีการจัดเทศกาลประเพณีกินเจเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วโดยสถานที่ที่มีการจัดงานใหญ่ที่สุดในกรุงเทพก็คือถนนเยาวราชนั่นเอง

ซึ่งนอกจากจะมีการทำพิธีกรรมต่างๆแล้วถนนเยาวราชยังมีอาหารตลอดสองข้างทางซึ่งเป็นอาหารเจมาวางขายดังนั้นถ้าหากใครเป็นคนกรุงเทพฯหรือเป็นคนปริมณฑลก็สามารถไปร่วมงานที่ถนนเยาวราชได้ 

         อย่างไรก็ตามสำหรับใครที่อยู่ในจังหวัดนนทบุรีถ้าหากว่าสนใจจะร่วมงานเทศกาลกินเจที่จัดขึ้นภายในจังหวัดนั้นก็มีเช่นเดียวกันโดยที่จังหวัดนนทบุรีนั้นจะมีการจัดงานอยู่ที่วัดพระบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ซึ่งภายในงานก็จะมีการอัญเชิญพระนวะราชาพุทธะและมีการสวดมนต์ภาวนาการทำวัตรเช้าการถวายพุทธบูชาการเสกข้าวทิพย์และยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายนอกจากนี้ยังมีการทำบุญแจกข้าวสารบริจาคสิ่งของตามจิตศรัทธาอย่างไรก็ตามหากใครต้องการไปร่วมเทศกาลกินเจในจังหวัดนนทบุรีนั้นบริเวณตลาดใกล้กับวัดพระบรมก็มีการขายอาหารเจให้กับบรรดานักท่องเที่ยวได้เพลิดเพลินเช่นเดียวกัน 

       นอกจากนี้ที่จังหวัดสมุทรสาครเองก็มีการจัดเทศกาลกินเจเช่นเดียวกันซึ่งในจังหวัดสมุทรสาครนั้นมีศาลเจ้าใหญ่ๆอยู่มากมายหลายเจ้าด้วยกันโดยแต่ละศาลเจ้านั้นก็จะมีการจัดเทศกาลกินเจอย่างเช่นศาลเจ้าพ่อหลักเมืองหรือแม้แต่โรงเจมูลนิธิการกุศลสมุทรสาครนอกจากนี้ยังมีศาลเจ้าแม่อยู่หัวนี้และศาลเจ้าปุนเถ้ากงคลองมหาชัยและยังมีสารอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยทีเดียวซึ่งแต่ละที่นั้น

     นอกจากจะมีการกิจกรรมการทำบุญในช่วงเทศกาลกินเจแล้วก็ยังมีร้านค้าเยอะแยะมากมายมาออกบูธคอยบริการนักท่องเที่ยวซึ่งมีอาหารมากกว่า 100 เมนูเลยทีเดียว

          อย่างไรก็ตามไม่ใช่เพียงแค่กรุงเทพฯและนนทบุรีรวมถึงจังหวัดสมุทรสาครเพียงเท่านั้นแต่จังหวัดนครปฐมรวมถึงจังหวัดสระบุรีและจังหวัดจันทบุรีนอกจากนี้ยังมีจังหวัดพิษณุโลกรวมถึงอีกหลายจังหวัดในเขตภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตหรือจังหวัดตรังรวมถึงจังหวัดชุมพรก็มีการจัดงานเทศกาลกินเจกันอีกด้วยซึ่งส่วนใหญ่แล้วสถานที่ในการจัดงานเทศกาลกินเจตามต่างจังหวัดนั้นมักจะมีการจัดตามโรงเจต่างๆนั่นเอง ดังนั้นหากใครสนใจก็ค้นหาข้อมูลการจัดงานของแต่ละจังหวัดได้ว่ามีการจัดโรงเจที่ไหนบ้างและสามารถเดินทางไปร่วมงานได้เลย

 

สนับสนุนโดย  ufabet