grandprixactual (1)
Search
Close this search box.

Tag: ประวัติพระธาตุดอยตุง

ประวัติพระธาตุดอยตุง จังหวัดเชียงราย 

        สำหรับในบทความนี้เราจะมาพูดถึงประวัติความเป็นมาหรือตำนานของวัดพระธาตุดอยตุงจังหวัดเชียงรายกันเนื่องจากว่าที่นี่นั้นเป็นวัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังประจำจังหวัดเชียงราย

ประวัติพระธาตุดอยตุง ซึ่งตามประวัติความเป็นมาแล้วได้มีการพูดถึงการสร้างวัดพระธาตุดอยตุงว่าถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ในสมัยของกษัตริย์ผู้ครองเมืองโยนกนาคพันธุ์ โดยในสมัยนั้นก็คือพระเจ้าอชุตราช นั่นเอง 

        หลังจากที่มีการสร้างวัดพระธาตุดอยตุงสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วพระมหากัสสปะก็ได้มีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประดิษฐานไว้ที่วัดพระธาตุแห่งนี้โดยส่วนที่ถูกอัญเชิญมานั้นคือส่วนของพระราชเบื้องซ้ายหรือก็คือบริเวณกระดูกไหปลาร้าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเอง

           อย่างไรก็ตามหลังจากที่พระมหากัสสปะได้มีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาที่จังหวัดเชียงรายแล้วก็ได้มีการมอบให้กับพระเจ้าอชุตราชซึ่งพระองค์นั้นก็ได้มีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาไว้ภายในพระบรมสารีริกธาตุซึ่งอยู่บนดอยโดยมีการสร้างเจดีย์คลุมเอาไว้ซึ่งโดยดังกล่าวนั้นก็คือดอยตุงแห่งนี้นั่นเอง 

        ประวัติความเป็นมาได้มีการระบุว่าลักษณะของการก่อสร้างวังพระธาตุดอยตุงนั้นได้มีการคำนวณเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีการระบุว่าผู้ที่คำนวณหรือพยากรณ์วัดพระธาตุแห่งนี้

เอาไว้นานก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองซึ่งได้มีการระบุเอาไว้ว่าหากว่าธง ที่ปักบนยอดเขาหรือบนดอยแห่งนี้ปลิวไปทางไหนให้ยึดจากปลายของธงใช้สำหรับกำหนดเป็นฐานของพระเจดีย์โดยธงที่ถูกปักไว้บนยอดเขาหรือบนดอยตุงแห่งนี้นั้นมีความยาวถึง 1พันวาเลยทีเดียว

           อย่างไรก็ตามก่อนที่จะมีการสร้างวัดพระธาตุดอยตุงนั้นบริเวณบนดอยแห่งนี้นั้นมีผู้คนอาศัยอยู่อย่างเช่นพวกเราจบและพวกมิลักขะอุดังนั้นพระเจ้าอชุตราช จึงได้มีการมอบทองคำเพื่อให้เป็นค่าที่ดินแก่ผู้คนที่อาศัยอยู่บนดอยแห่งนี้เพื่อที่จะได้นำที่ดินบนดอยแห่งนี้มาใช้เป็นสถานที่ในการสร้างพระธาตุดอยตรงและสร้างเป็นพระเจดีย์สำหรับเก็บรักษาพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเอง 

         อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าพระธาตุดอยตุงแห่งนี้จะเป็นที่จัดเก็บพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระรากขวัญเบื้องซ้ายแล้วแต่พอถึงในยุคสมัยของพระเจ้ามังรายมหาราชก็ได้มีการนำพระบรมสารีริกธาตุมาถวายอีก 50 องค์ ซึ่งคนที่นำมาถวายก็คือพระมหาวชิรโพทะเลละคนเดิมนั่นเอง  ดังนั้นเราจึงเห็นได้ว่าบนพระธาตุดอยตุงแห่งนี้มีเจดีย์ 2 องค์ที่ถูกสร้างใกล้กันพระองค์แรกนั้นถูกสร้างในสมัยของพระเจ้าอชุตราช ส่วนอีกองค์หนึ่งนั้นถูกสร้างในสมัยของพระเจ้ามังรายณราชนั้นเอง 

 

สนับสนุนโดย    ทางเข้า ufabet ภาษาไทย