grandprixactual (1)
Search
Close this search box.

Tag: www.ufabet.com เริ่มเดิมพัน

ประวัติความเป็นมาของจังหวัดอยุธยา   

       อยุธยา    เมืองและอดีตเมืองหลวงของรัฐไท กรุงศรีอยุธยา (สยาม) ตั้งอยู่ในภาคกลางของประเทศไทย

ห่างจากกรุงเทพฯ ไปทางเหนือประมาณ 89 กม. อยุธยาเป็นที่ตั้งของวัดขนาดมหึมาและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ที่มีความสำคัญทั้งทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกในปี พ.ศ. 2534  

     เมืองนี้ก่อตั้งโดยรามาธิบดีที่ 1 ประมาณปี 1350 บนเกาะที่เกิดจากการบรรจบกันของแม่น้ำเจ้าพระยา ลพบุรี และแม่น้ำป่าสัก รัฐบาบไทยสมัยใหม่อาจกล่าวได้ตั้งแต่สมัยก่อตั้ง เนื่องจากกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาขยายอิทธิพลจนรัฐกลายเป็นรัฐที่มีอำนาจมากที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  อาณาเขตของตนขยายไปทั่วประเทศไทยในปัจจุบัน ได้ยกเว้นทางตะวันออกไกลและทางเหนือสุด

  ภายในอาณาเขตที่ปัจจุบันประกอบขึ้นเป็นพม่าตะวันออกเฉียงใต้ (พม่า) เมืองนี้มักเรียกกันว่ากรุงเก่า (“เมืองหลวงโบราณ”)  มีความเจริญรุ่งเรืองมานานกว่า 400 ปี

และในระดับสูงสุดอาจรองรับผู้อยู่อาศัยได้หลายแสนคน สถาปัตยกรรม ศิลปะ และวรรณกรรมส่วนใหญ่ของกรุงศรีอยุธยาถูกทำลายลงในกระสอบของเมืองโดยกองทัพของกษัตริย์ซินบยูชินแห่งเมียนมาร์ในปี พ.ศ. 2310 ถือเป็นการสิ้นสุดของอาณาจักร มีการสถาปนาอาณาจักรไทใหม่ทางทิศใต้ที่ธนบุรี ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตรงข้ามกรุงเทพฯ ยุคใหม่

เมืองนี้มีคลองหลายสายตัดกัน และมีเรือบ้านและเรือค้าขายเบียดเสียดอยู่ในน้ำ เจดีย์และยอดแหลมอันน่าทึ่งมีอยู่มากมาย วัดพระศรีสรรเพชญ์

ซึ่งเป็นอารามในบริเวณที่เรียกว่าวังหลวง หรือเรียกอีกอย่างว่า พระราชวังโบราณ  ทำหน้าที่เป็นอุโบสถของราชวงศ์และครั้งหนึ่งบรรจุพระพุทธรูปที่หุ้มด้วยทองคำประมาณ 375 ปอนด์ (170 กิโลกรัม) พระราชวังอื่นๆ ในอยุธยา ได้แก่ จันทรเกษม (วังหน้า) ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำป่าสัก และวังหลัง (วังหลัง)

บนพื้นที่ซึ่งเคยเป็นสวนหลวงใกล้กับกำแพงเมืองด้านตะวันตก เจดีย์ศรีสุริโยทัย (อนุสรณ์สถานสมเด็จพระสุริโยทัย) เป็นอนุสรณ์สถานของพระราชินีผู้โด่งดังซึ่งสวรรคตในการสู้รบเพื่อช่วยสามีของเธอ และวัดพระมงคลบพิตรเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางประทับที่ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง อยุธยายังมีกระชังช้างขนาดใหญ่ (มีกำแพงล้อมรอบ)

ซึ่งใช้ครั้งสุดท้ายในปี พ.ศ. 2446 ในการประกวดแขกพระราชทาน    เมืองประวัติศาสตร์ที่อยู่ใกล้เคียงอย่างบางปะอินและนครหลวงก็มีพระราชวังที่น่าประทับใจเช่นกัน เมืองสมัยใหม่ที่ตั้งอยู่อย่างเงียบสงบท่ามกลางซากปรักหักพังอันงดงาม เชื่อมโยงทางถนน ทางรถไฟ และแม่น้ำกับกรุงเทพฯ

และเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยเกษตรอยุธยา มีผลิตภัณฑ์จำนวนหนึ่งที่ผลิตขึ้นในเมือง รวมถึงซีเมนต์ กระดาษและเยื่อกระดาษ อิเล็กทรอนิกส์ เส้นใยสังเคราะห์ และผลิตภัณฑ์เคมี การท่องเที่ยวเป็นแหล่งรายได้หลัก

 

สนับสนุนโดย    www.ufabet.com เริ่มเดิมพัน