grandprixactual (1)
Search
Close this search box.

Tag: gclub ทางเข้า ล่าสุด

การผนวกสก๊อตแลนด์ และ ไอร์แลนด์ ให้เป็นหนึ่งของอังกฤษ

การผนวกสก๊อตแลนด์ และ ไอร์แลนด์ กษัตริย์ชาร์ลส์ที่ 1 ถูกกองกำลังของฝ่ายรัฐสภาจับตัดหัวใน ค.ศ. 1649 อังกฤษถูกปกครอง

โดยสามัญชนในรูปแบบของสาธารณรัฐอยู่ระยะหนึ่งเลยคนที่ล้มเจ้าอังกฤษได้สำเร็จอยู่ระยะหนึ่งคนนี้ดังมาก ชื่อ คุณโอลิเวอร์ ครอมเวลล์ โดยคอมเวลล์เกิดในครอบครัวขุนนางตกยาก

แต่ก็เป็นคนที่วางแผนการรบเก่งมากแม้จะไม่ได้ร่ำเรียนมาทางการทหารแต่ก็มีความเป็นผู้นำสูงและก็เป็นคนที่เคร่งศาสนาโดยนับถือศาสนาคริสตนิกาย พิวริแตนท์ ตลอดช่วงระยะเวลา 5 ปีที่เป็นผู้นำหรือผู้ปกป้องประเทศครอมเวลล์ทำสงครามเยอะมากโดยเฉพาะกับไอร์แลนด์

ซึ่งเป็นฝ่ายคาทอลิกแลละฝ่ายสนับสนุนกษัตริย์ผลงานชิ้นโบว์แดงของโอลิเวอร์ครอมเวลล์ก็คือการผนวกสก๊อตแลนด์และไอร์แลนด์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของอังกฤษและปกครองในระบอบสาธารณรัฐหลังจากที่จับกษัตริย์ตัดหัวไปแล้วครอมเวลล์ก็ใช้รัฐสภาปกครองอยู่สักพักหนึ่ง

แต่แล้วก็จบด้วยการยุบสภาและก็ตั้งตัวเองขึ้นมาเป็น ผุ้นำเผด็จการาทหารและแต่งตั้งทหารเป็นผู้ปกครองเมืองต่างๆสรุปว่าการเมืองอังกฤษในช่วงนี้ก็กลับไปเป็นการต่อสู้ระหว่างเผด็จการสามัญชนกับฝ่ายนิยมกษัตริย์แต่ช่วงสาธารณรัฐของอังกฤษก็อยู่แค่เพียงเวลาสั้นๆ

ครอมเวลล์ปกครองอยู่ได้ 5 ปี ก็เสียชีวิตลงในปี 1658 แม้ว่าบุตรชายจะสืบทอดอำนาจต่อแต่ก็ไม่มีใครยอมรับสุดท้ายก็มีการไปอัญเชิญ ชาร์ลส์ที่ 2 ซึ่งเป็นลูกชายของชาร์ลสที่ 1 ที่ถูกตัดหัวไปแล้วกลับมาครองราชย์สมบัติต่อไป กษัตริย์ชาร์ลส์ที่ 2 กลับมาครองราชย์สมบัติในปี ค.ศ. 1660 เป็นการกลับมาของกษัตริย์ ราชวงศ์สจ๊วร์ต

ในห้วงเวลานั้นประเทศก็ยังคงมีความลุ่มๆดอนๆเนื่องจากมีปัญหาทางการเงินมีคนจนคนอดตายเยอะและความขัดแย้งระหว่างชาวคริสต์นิกายโปรแตนท์กับชาวคาทอลิกก็ดำรงอยู่ตลอดรัชสมัย ชาร์ลส์ที่ 2 ปกครองอยู่ 25 ปี แล้วในปี ค.ศ. 1685 กษัตริย์เจมส์ที่ 2 

ซึ่งเป็นน้องชายของ ชาร์ลส์ที่ 2 ก็ขึ้นครองราชย์เจมส์ที่ 2 สร้างความวิตกกังวลให้กับรัฐสภามากเพราะประกาศตัวว่าเป็นคาทอลิกอย่างชัดเจนทรงล้มกฎหมายที่ไม่อนุญาตให้ชาวคาทอลิกเป็นทหารหรือรับราชการและตั้งกองทัพที่มีแต่ทหารชาวคาทอลิกล้วนๆเป็นการแสดงท้าทายอำนาจของรัฐสภาเป็นอย่างยิ่งทั้งนี้ก็เพราะว่า

การที่กษัตริย์ประกาศเป็นคาทอลิกนั้นเป็นการแสดงว่าหลักการความเชื่อของกษัตริย์ก็คือกษัตริย์ปกครองโดยอาณัติของพระผู้เป็นเจ้าอำนาจของกษัตริย์มาจากพระผู้เป็นเจ้าโดยตรงการมีสภาพหรือสถาบันอำนาจอื่นๆมาร่วมบริหารบ้านเมืองนั้นไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าต้องการหลักการเช่นนี้ก่อให้เกิดปัญหาในการปกครองในระบอบรัฐสภาอันมีกษัตริย์อยู่ภายใต้กฎหมายอย่างแน่นอน

 

สนับสนุนโดย  gclub ทางเข้า ล่าสุด