Tag: สล็อต ufabet เว็บตรง

ข้อมูลเกี่ยวกับเจดีย์กระเบื้องเคลือบเมืองนานกิงและหอเอนเมืองปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง

        สำหรับเจดีย์กระเบื้องเคลือบเมืองนานกิงนั้นนับได้ว่าเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจของโลกยุคกลางเพียงแห่งเดียวที่ถูกทำลายไปจนหมดสิ้นแล้วโดยมีหลักฐานยืนยันเกี่ยวกับเรื่องของการถูกทำลายว่าเกิดในช่วงเหตุการณ์กบฏไท่ผิงในราวคริสต์ศตวรรษที่ 1907

ดีที่เราเห็นกันในปัจจุบันนั้นเป็นหอที่ถูกสร้างขึ้นใหม่แทนที่ของเดิมโดยถูกสร้างขึ้นมาในช่วงปีคริสตศักราช 2010

         สำหรับเจดีย์กระเบื้องเคลือบเมืองนานกิงนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 15 ในสมัยราชวงศ์หมิงลักษณะของตัวเจดีย์นั้นจะเป็นเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมมีทั้งหมด 9 ชั้นด้วยกัน

โดยเจดีย์ทั้งเก้าชั้นนี้นับรวมความสูงรวมกันแล้วจะสูงอยู่ที่ประมาณ 79 เมตรซึ่งตัวเจดีย์นั้นจะถูกสร้างด้วยอิฐและกระเบื้องเคลือบชายคาของเจดีย์นั้นจะมีการแขวนกระดิ่งเล็กๆเอาไว้โดยรอบของตัวเจดีย์ซึ่งถ้าหากนับจำนวนกระดิ่งแล้วก็มีทั้งหมด 80 ลูกด้วยกัน  

         สำหรับเจดีย์กระเบื้องเคลือบนี้มีความงดงามเป็นอย่างมากตัวองค์เจดีย์นั้นก่ออิฐประดับด้วยกระเบื้องเคลือบยอดแหลมเป็นทรงกลมต่อขึ้นไปเคลือบทอง

  

         หอเอนเมืองปิซ่า   

          สำหรับ หอเอนเมืองปิซ่า    สถานที่แห่งนี้นั้นปัจจุบันคือสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากโดยสถานที่แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นบริเวณจัตุรัสดูโอโมแห่งปิซาแห่งนี้สร้างด้วยหินอ่อนซึ่งมีความสูงทั้งหมด 8 ชั้นด้วยกันโดยน้ำหนักของหอเอนเมืองปิซานี้มีน้ำหนักรวมกันแล้วประมาณ 1,500 ตันเลยทีเดียว

ว่ากันว่าหอเอนนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ 1173 ซึ่งตามความต้องการในการก่อสร้างหอเอนนี้ในครั้งแรกไม่ได้มีการสร้างเพื่อให้มีการเอนเอียงเหมือนกับในปัจจุบันที่เราเห็นกันอยู่ 

      ตอนที่ก่อสร้างนั้น ต้องการสร้างให้เป็นหอที่มีความสูงเอาไว้ใช้สอยแต่เมื่อมีการก่อสร้างถึงชั้นที่ 3 เท่านั้นปรากฏว่าหอนี้มีการเอียงเพราะว่าฐานใดฐานด้านหนึ่งนั้นมีการยึดตัวจึงทำให้หอมเพียงและสถาปนิกก็พยายามที่จะมีการสร้างต่อไปโดยพยายามสร้างให้หอเอนกับไปอีกด้านหนึ่งเพื่อเป็นการถ่วงสมดุลกันอย่างไรก็ตามในขณะที่มีการก่อสร้างอยู่นั้นก็เกิดมีสงครามเกิดขึ้นทำให้ก่อสร้างนั้นต้องหยุดชะงักลงไป

           จนเมื่อสงครามสิ้นสุดลงจึงได้มีการกลับมาสร้างใหม่อีกครั้งหนึ่งทำให้ระยะเวลาการสอนสร้างนั้นเป็นค่อนข้างนานโดยรวมแล้วของเอ็งเมืองปิซานี้สร้างเสร็จเมื่อประมาณปีค.ศ 1372 ซึ่งถ้านับระยะเวลารวมในการก่อสร้างทั้งหมดนั้นจะเห็นได้ว่าใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างนานถึง 177 ปีเลยทีเดียว โดยมีการนับรวมส่วนของการสร้างหอระฆังเข้าไปด้วย 

 

สนับสนุนโดย.  สล็อต ufabet เว็บตรง