grandprixactual (1)
Search
Close this search box.

Category: ไม่มีหมวดหมู่

ประวัติราชอาณาจักรของเกาหลีซึ่งถือได้ว่าเป็นยุคเหมือนสามก๊กของจีน

          ประวัติราชอาณาจักรของเกาหลีซึ่งถือได้ว่าเป็นยุคเหมือนสามก๊กของจีน  สำหรับประเทศเกาหลีนั้นหากเคยมีการศึกษาข้อมูลก็จะพบว่าในสมัยยุคเริ่มแรกที่ประเทศเกาหลีได้มีการรวมตัวกันเป็นราชอาณาจักรของเกาหลีขึ้นมาโดยช่วงนั้นยังถือว่าเป็นยุคของอาณาจักรโชซอนโบราณนั่นเองซึ่งในสมัยนั้นอาณาจักรโชซอนโบราณของเกาหลีนั้นได้ถูกรุกรานจากประเทศจีนจนต้องตกเป็นเมืองขึ้นของจีน

และกว่าจะมีการกอบกู้เอกราชได้ก็ต้องใช้ระยะเวลานานหลายปีซึ่งอาณาจักรที่เข้ามาช่วยกอบกู้เอกราชให้กับประเทศเกาหลีนั้นก็คืออาณาจักรโครยอดังนั้นวันนี้เราจะมาพูดประวัติศาสตร์ของเกาหลีหลังจากที่อาณาจักรโครยอนั้นได้มีการกอบกู้เอกราชและประเทศเกาหลีไม่ต้องตกเป็นเมืองขึ้นของจีนแล้วหลังจากนั้นเกาหลีก็มีการแบ่งดินแดนออกเป็นทั้งหมด 3 อาณาจักรใหญ่ๆด้วยกัน

ซึ่งอาณาจักรแรกนั่นก็คืออาณาจักรโครยอโดยอาณาจักรนี้จะกินบริเวณพื้นที่ทางแถบภาคเหนือทั้งหมดในอาณาจักรนี้ถือว่าเป็นอาณาจักรที่มีความใหญ่โตเก่งกาจและมีความเข้มแข็งมากและเป็นอาณาจักรที่อย่างที่เรารู้กันก็คือสามารถกอบกู้เอกราชจากประเทศจีนได้เพราะสามารถขับไล่ราชวงศ์ของจีน

ซึ่งเป็นราชวงศ์ฮั่นออกจากประเทศได้นั่นเองอีกครั้งหลังจากที่อาณาจักรโครยอได้มีการขับไล่ราชวงศ์ฮั่นของจีนและออกไปเป็นผลสำเร็จแล้วก็ยังมีการขยายอาณาจักรและแพอำนาจอีกมากมายรวมถึงได้มีการเข้ายึดครองอาณาจักรต่างๆซึ่งในสมัยนั้นราชวงศ์จีนได้มีการปกครองอยู่นั่นเองอย่างไรก็ตามนอกเหนือจากอาณาจักรโครยอแล้ว

ในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นยังมีอาณาจักรแพ็กเจซึ่งอาณาจักรนี้จะอยู่แถวบริเวณทางด้านตอนใต้สำหรับอาณาจักรแพ็กเจนั้นเป็นอาณาจักรที่ไม่ได้ใหญ่มากนักและเล็กกว่าอาณาจักรโครยอมากทีเดียวอย่างไรก็ตามก็ได้มีการขยายอำนาจของตนเองออกไปโดยสามารถเข้ายึดครองอาณาจักรอื่นๆได้เป็นผลสำเร็จส่วนอาณาจักรที่ 3

และถือว่าเป็นอาณาจักรสุดท้ายในยุคนี้นั่นก็คืออาณาจักรเชื้อราซึ่งอาณาจักรนี้จะมีการตั้งรกรากถิ่นฐานอยู่แถวทางตะวันออกเฉียงใต้เราจะอยู่ต่อไปทางแนวคาบสมุทรเกาหลีซึ่งอาณาจักรนี้เป็นอาณาจักรที่ไม่ได้เข้มแข็งมากนักมีการพัฒนาขึ้นมาจากชนเผ่าต่างๆโดยเฉพาะเผ่าซาโร ซึ่งอาณาจักรชิลลานี่เองได้มีการทำสัญญาสงบศึกไว้กับทางอาณาจักรโครยอ

เพราะไม่ต้องการอาณาจักรโครูยอนั้นเข้ามายึดครองอาณาจักรของตนเอง  อย่างไรก็ตามในสมัยนั้นเนื่องจากอาณาจักรอาณาจักรโครยอเป็นอาณาจักรที่มีความแข็งแกร่งและต้องการที่จะมีการแผ่อำนาจของตนเองออกไปในที่สุดก็ได้เข้าไปยึดครองอาณาจักรแพ็กเจได้ในที่สุดนั่นเอง

และนี่เป็นสามอาณาจักรของ เกาหลีในอดีต ที่เปรียบเสมือนกับสามก๊ก ของจีนนั่นเอง 

 

สนับสนุนโดย  Gclub ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ