grandprixactual (1)
Search
Close this search box.

อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี  จังหวัดลําพูน 

     อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี   ที่จังหวัดลำพูนมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งชาวเมืองให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมากเป็นสถานที่จัดงานมงคลต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานประเพณีประจำจังหวัด  หรืองานเทศกาลก็มันจะมาจากที่บริเวณลานแห่งนี้

โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าเป็นวันสำคัญอย่างเช่นวันลอยกระทงจะเห็นได้ว่าผู้คนจะออกเดินทางมาตรงเวลามันก็แห่งนี้เพิ่มมาร่วมกิจกรรมร่วมกันซึ่งบริเวณดังกล่าวนั้นเราเรียกว่าลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีซึ่งตรงบริเวณนี้นั้นได้มีการสร้างอนุสาวรีย์ขององค์พระปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญชัยซึ่งมีความกล้าหาญมีความสามารถทรงปรีชาในการบริหารปกครองบ้านเมืองอย่างมีคุณธรรมและนอกเหนือจากนี้ยังเป็นผู้นำเกี่ยวกับเรื่องของพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรมมาเผยแพร่ภายในเมืองลำพูนจนชาวเมืองนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองอยู่ดีกินดีทำให้ชาวบ้านนั้นค่อนข้างให้ความเคารพนับถือพระนางเป็นอย่างมาก

      ดังนั้นจึงได้มีการสร้างอนุสาวรีย์ของพระนางจามเทวีเอาไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานเพื่อให้คนรุ่นหลังนั้นได้รู้ถึงคุณงามความดีของพระนางรายได้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจมากราบไหว้ขอพรอย่างไรก็ตามการสร้างอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีนั้นใช้ระยะเวลาการก่อสร้างค่อนข้างนานเมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในวันที่ 2 เดือนตุลาคม ปีพ. ศ. 2525

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมารก็ได้มาทรงเป็นพระประธานในการที่จะมีการเปิดอนุสาวรีย์แห่งนี้ขึ้นมา  ซึ่งปัจจุบันสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎ ราชกุมาร ก็คือ รัชการที่ 10 ในปัจจุบันนี้นั่นเอง

        อย่างไรก็ตามถ้าหากใครที่เดินทางมาเที่ยวที่จังหวัดลำพูน  สถานที่ที่สมควรที่จะเดินทางมาที่แรกก็คือ อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี  แห่งนี้เพื่อความเป็นมงคลของชีวิต

และตลอดระยะเวลาการท่องเที่ยวในจังหวัดลำพูนจะแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายต่างต่างได้อย่างแน่นอน ที่นี่หากมาในช่วงที่มีการจัดงานเทศกาลจะครึกครักเป็นอย่างมากทีเดียว  เครดิตฟรี gclub    เพราะจะมีการตกแต่งแสงไฟ หลากหลายสีสัน นอกจากนี้ยังมีการทำโคมแขวนประดับประดาเอาไว้อย่างสวยงาม เนื่องจากโคมแขงนนี้เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งของที่จะมีการนำมาถวายให้กับพระนางจามเทวีนั่นเอง 

           ในช่วงเทศกาลทุกเทศกาลไม่ว่าจะเป็นเทศกาลวันขึ้นปีใหม่หรืออย่างเช่นเทศกาลวันลอยกระทงและยังมีเทศกาลอื่นๆอีกหลายเทศกาลนั้นผู้คนมักจะมีการถวายโคมให้กับพระนางจามเทวีตรงบริเวณลานอนุสาวรีย์ของพระนางนั่นเองซึ่งจะทำให้บริเวณนี้ถูกประดับตกแต่งไว้อย่างสวยงามเพราะคนนั้นจะมีหลากหลายสีสันแขวนเอาไว้เต็มไปหมดนอกจากนี้จะเป็นช่วงเวลากลางคืนก็ยังมีการติดตั้งไฟประดับประดาควบคู่กับโคมทำให้เป็นภาพที่งดงามเป็นอย่างมากเลยทีเดียว