grandprixactual (1)
Search
Close this search box.

วัดไชยวัฒนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

       วัดไชยวัฒนาราม  เชื่อว่าหากพูดถึงวัดไชยวัฒนารามแล้วหลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีและยังรู้ด้วยว่าและรู้ด้วยว่าวัดนี้นั้นอยู่ในจังหวัดอะไรเนื่องจากว่าเป็นวัดเก่าแก่ที่ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย 

วัดแห่งนี้เป็นรากฐานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ปัจจุบันนั้นยังสามารถบ่งบอกให้เราเห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของวัดไทยในสมัยอดีตได้เป็นอย่างดี  

       สำหรับประวัติความเป็นมาของวัดไชยวัฒนารามแห่งนี้นั้นว่ากันว่ามีการสร้างขึ้นมาหลายร้อยปีแล้วด้วยปีที่มีการสร้างนั้นสร้างขึ้นในช่วงสมัยปีพ.ศ 2173 สำหรับสถาปัตยกรรมในการก่อสร้างนั้นถ้าหากดูจากวัดวาอารามในสมัยกรุงศรีอยุธยาวัดอื่นๆจะเห็นได้ว่าวัดไชยวัฒนารามนั้นมีการสร้างที่ผิดแปลกแตกต่างจากวัดอื่นๆมากนั่นเองและผู้ที่ให้มีการก่อสร้างวัดไชยวัฒนารามแห่งนี้ว่ากันว่าเป็นการก่อสร้างเพื่ออุทิศราชกุศลให้กับพระมารดาของพระองค์ซึ่งก็คือสมเด็จพระเจ้าปราสาททองนั่นเอง 

       ความสวยงามและความโดดเด่นของศิลปะการก่อสร้างของวัดไชยวัฒนารามนั้นว่ากันว่าวัดแห่งนี้มีลักษณะรูปแบบของการก่อสร้างคล้ายกับมีการจำลองความสวยงามมาจากปราสาทนครวัดซึ่งเป็นศิลปะการก่อสร้างลักษณะของขอมว่ากันว่าวัดไชยวัฒนารามนั้นได้รับอิทธิพลมาจากการก่อสร้างของเมืองขอมนั่นเอง

โดยสิ่งที่เราเห็นได้ว่าได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะขอมก็เพราะว่าที่วัดแห่งนี้นั้นจะมีการสร้างพระปรางค์ซึ่งมีมากมายหลายพระปรางค์เลยทีเดียวแต่พระปรางค์หลักๆที่เป็นพระประธานนั้นจะเป็นพระปรางค์ขนาดใหญ่

         นอกจากนี้ยังมีการสร้างพระประธานขนาดเล็กล้อมรอบอาคารขนาดใหญ่เอาไว้จะเห็นได้จากบริเวณมุมต่างๆซึ่งปัจจุบันพระบางเหล่านี้ยังคงความสมบูรณ์เอาไว้ทำให้เราได้เห็นเรื่องของลักษณะของศิลปะการก่อสร้างโดยพระปรางค์องค์แรกที่มีการสร้างเอาไว้นั้นจะมีถึง 4 องค์ซึ่งก็สร้างเอาไว้ 4 มุมนั่นเองส่วนพระประธานนั้นถูกสร้างเอาไว้อยู่บริเวณตรงกลาง 

          สำหรับวัดแห่งนี้ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายนั้นใช้เป็นสถานที่สำหรับบำเพ็ญพระราชกุศลข  องพระมหากษัตริย์เนื่องจากว่าเป็นวัดหลวงดังนั้นพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ที่มีชีวิตอยู่ในช่วงปลายกรุงศรีอยุธยาจึงมักจะทำพิธีกรรมต่างๆที่วัดไชยวัฒนารามแห่งนี้นั่นเองอย่างเช่นการพระราชทานเพลิงศพหรือแม้แต่การปฏิสังขรณ์สืบทอดพระราชบัญดังของแต่ละรัชกาล

      ตามหลักฐานโบราณทางประวัติศาสตร์มีการระบุเอาไว้ว่าวัดไชยวัฒนารามแห่งนี้ยังเป็นที่ถวายพระเพลิงของสมเด็จพระเจ้าบรมโกศหลังจากที่พระองค์นั้นได้ทรงสิ้นพระชนม์อีกด้วยนอกจากนี้พระบรมศานุวงศ์ทั้งหลายในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายก็ถูกถวายพระเพลิงที่วัดแห่งนี้ด้วยเช่นเดียวกัน 

 

สนับสนุนโดย.    ufabet เว็บตรง