grandprixactual (1)
Search
Close this search box.

ลักษณะงานศิลปะของไทย

ลักษณะงานศิลปะของไทย มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจน

ลักษณะงานศิลปะของไทย หรือแม้อาจจะมีความคล้ายคลึงกันมากแค่ไหนก็จะมีจุดโดดเด่นออกมา ที่จะสามารถชี้ได้ว่างานแบบไหนเป็นลักษณะใด และที่ว่างานบางประเภทที่มีความเหมือนกันนั้นเพราะศิลปะคือวัฒนธรรมที่ถูกเผยแพร่ไปยังหลายๆที่ เช่นเดียวกันกับศิลปะของไทย

ที่ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอื่นๆ แต่ก็ได้นำมาประยุกต์ พัฒนารูปแบบ ให้เป็นเอกลักษณ์ของศิลปะแบบไทยที่สร้างความแตกต่างจากของต่างชาติอย่างประเทศในแถบตะวันตกอย่างสิ้นเชิง แต่จะมีอะไรบ้างที่มีข้อแตกต่าง? ไปดูกัน

1.ไม่เน้นสร้างให้เหมือนจริงจากธรรมชาติ

เพราะศิลปะทางตะวันตกรังสรรค์โดยธรรมชาตินิยม หรือ ศิลปะเสมือนจริง ซึ่งมีความแตกต่างจากของไทยตรงที่ของไทยเรานั้นจะเป็นการดัดแปลงจากธรรมชาติไปตามคตินิยม

จัดเป็นศิลปะที่มีอุดมคติ หรือ ศิลปะประเพณี ชิ้นงานจะถูกรังสรรค์ขึ้นจากการใช้ปรัชญา อย่างเช่น ความเชื่อที่ต่อการมีอยู่จริงของสวรรค์และนรก ทำให้ต้องกำหนดแบบแผนขึ้นที่ว่าแบบครู อย่างเช่น เทพ เทวดา มนุษย์ สัตว์ รวมถึงธรรมชาติก็จะเป็นแบบที่สามารถกำหนดขึ้นมาเองได้

2.แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ

ธรรมชาติไม่ศิลปะ แต่เป็นสิ่งกระตุ้น เป็นแรงบันดาลใจ ที่ทำให้พึ่งพอใจในความสวยงามที่ถูกสร้างขึ้นโดยไม่มีใครควบคุม การมองความสวยของธรรมชาติ จะถูกถ่ายออกมาได้หลากหลายรูปแบบ หากสังเกตเห็นลวดลาดการวาดการแกะสลักของไทยนั้นส่วนใหญ่ก็ได้แนวคิดมาจากธรรมชาติอย่าง ดอกไม้ ต้นไม้ สัตว์

รวมไปถึงสัตว์ในวรรณคดีจะเห็นได้ว่าสัตว์แต่ละชนิดมีความสัตว์ที่เราเห็นได้ทั่วไปแต่ถูกผสมผสานไปด้วยจินตนาการที่หลากหลายจึงทำให้กลายเป็นเอกลักษณ์ศิลปะของไทย

3.อิทธิพลจากความเชื่อทางศาสนาและไสยศาสตร์

ในความเชื่อทางศาสนา คนไทยส่วนใหญ่เดิมทีนับถือศาสนาพุทธ นิกายหินยานเป็นหลักและผสมผสานกับความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ ศูนย์กลางของสังคมไทยแต่โบราณคือ วัด เป็นสถานที่ที่รวบรวมศิลปะของไทยไว้ทุกแขนงอย่าง

ผังของศาสนสถาน การสร้างพระพุทธรูป ฯลฯ อีกแนวความเชื่อของยุคสมัยก่อนคือ ไสยศาสตร์ ความเชื่อนี้ถูกสร้างขึ้นก่อนจะที่เปลี่ยนไปนับถือศาสนาพุทธ เป็นความเชื่อในสิ่งลี่ลับ เหนือธรรมชาติอย่าง ภูต ผี ปีศาจ วิญญาณ ที่ให้ทั้งคุณและโทษ มีสร้างพิธีกรรมขึ้นมาให้ดูน่าเชื่อถือ และเอาสิ่งชนะเหล่านั้นเช่น การสักยันต์ เป็นต้น

ศิลปะของไทยนั้นมีความสวยงาม ที่ให้ความรู้สึกถึงความอ่อนช้อย นุ่มนวม ประณีต

ซึ่งลักษณะเหล่านี้เป็นเอกลักษณ์ของศิลปะแบบไทยที่เป็นชาติเสรี รักอิสระ แสดงให้เห็นถึงอุปนิสัยของคนไทยที่รังสรรค์ชิ้นงานขึ้น ศิลปะของไทยจึงมีการวางแบบแผนวิธีทำและลักษณะต่างๆ ให้เป็นแบบแผนที่ชัดเจนและแน่นอนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

 

ขอบคุณที่มาของบทความ แทงบอลไม่มีขั้นต่ำ