grandprixactual (1)
Search
Close this search box.

ประโยชน์ของโลกศิลปะ

ประโยชน์ของโลกศิลปะ ศิลปะคืออะไร? สิ่งแรกที่ทุกคนมักจะนึกถึงนั้นก็คือ การวาดรูป ใช่แล้ว

ประโยชน์ของโลกศิลปะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนิยามคำว่าศิลปะ แล้วคุณทราบหรือไม่ว่าศิลปะนั้นได้ถูกแบ่งออกมาหลายประเภท อย่าง จิตรกรรม ปติมากรรม สถาปัตยกรรม วรรณกรรม ดนตรี นาฏกรรม ภาพยนตร์ ภาพถ่าย สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นงานในด้านของศิลปะทั้งหมด นิยามของศิลปะคือ การได้แสดงออกอย่างอิสระ

การแสดงทางด้านความคิด จินตนาการ ศิลปะเปรียบเสมือนตัวแทนความรู้สึกของบุคคลผู้นั้นที่มีความต้องการอย่างจะถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก ของตนเองออกมาผ่านผลงานศิลปะมากกว่าคำพูด

เพราะฉะนั้นแล้วหากใครต้องการที่จะฝึกความเข้าใจอะไรจากผู้อื่น ลองไปเสพผลงานศิลปะของบุคคลเหล่านั้นดูและลองแปลความหมาย คุณก็กลายเป็นคนสังเกตและเดาความคิดของผู้อื่นได้ แต่เอาล่ะ บทความนี้เราจะมาพูดถึงประโยชน์ของศิลปะที่นอกจากได้ความผ่อนคลายสบายใจแล้วนั้น ศิลปะยังช่วยด้านใดบ้าง

สมอง เมื่อได้ทำงานทางด้านศิลปะบ่อยๆ จะทำให้เรามีพัฒนาการทางสมองที่ดี มีจินตนาการมากขึ้นทุกๆครั้งที่คอยรังสรรค์ผลงาน เราจะมีความคิดริเริ่ม เป็นคนช่างสังเกต รู้จักคิด ไม่ว่าจะทำอะไรจะมีการวางแผนในการทำงาน เป็นคนละเอียดรอบคอบ

ร่างกาย เราจะสามารถใช้การสัมผัสได้อย่างมีประสิทธิภาพ หู ตา จมูก ลิ้น กาย ใจ เรากลายเป็นคนที่รู้จักเลือก รู้จัดการตัดสินใจจากการได้สัมผัส ดูเป็น ฟังเป็น เพื่อให้เราได้หาสิ่งที่ดีที่สุดและมีคุณที่สุดสำหรับตัวเรา ในส่วนของกายนั้นก็คือกล้ามเนื้อ จะการพัฒนาทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่และมัดเล็กให้เคลื่อนไหวอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงประสาทสัมพันธ์ของระหว่างตากับมือ ที่จะถูกพัฒนาให้มีความคล่องแคล่ว มีความสามารถในการทำงาน

อารมณ์ เราจะสามารถควบคุมอารมณ์จากความคิดเราได้ เมื่อเราตั้งใจทำอะไรสักอย่าง จะมีสมาธิมากขึ้น จดจ่อกับการทำงาน ไม่ลังเล ไม่วอกแวก มีสติไม่เลื่อนลอย มีความอดทน รับผิดชอบต่องานและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย คุณจะกลายเป็นคนที่มีความคิดบวก สดใจ เบิกบาน

สังคม การได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น มีพัฒนาการในการเข้าหาบุคคลอื่นได้อย่างดีเยี่ยม รู้จักการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างสันติ ไม่เดือดร้อนผู้ใด คุณจะรู้จักการสร้างสัมพันธ์ไมตรีที่ดีต่อคนรอบข้าง เกิดการดูแล การเอาใจใส่ เข้าใจซึ่งกันและกัน 

ปัญญา ทำให้มีความสามารถทางด้านสติปัญญา ความรู้ ความคิด ความเข้าใจ ได้เรียนรู้ของการคิด วิเคราะห์ แยกแยะ การใช้หลักการและเหตุผลเป็นตัวสินใจ มีความคิดที่เป็นระบบ รู้จักสรุปความ ค้นหาสิ่งใหม่หรือความรู้ใหม่ให้กับตัวเอง ช่วยพัฒนาในเรื่องของความจำได้อีกด้วย สิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวชี้วัดที่จะทำให้คุณรู้จักการการแก้ปัญหาได้ดีที่สุด

ภาษา ศิลปะอย่างที่ได้กล่าวไปคือมีหลากหลายประเภท หากคุณสนใจศิลปะแขนงใดแขนงหนึ่ง ในแขนงนั้นจะนิยามที่แตกต่างกันออกไป และมีศัพท์เฉพาะของศิลปะแขนงนั้น ซึ่งนั้นจะทำให้คุณได้ทราบถึงความหมายของศัพท์แต่ละอย่าง เป็นเปิดโลกที่จะทำให้เราได้เรียนรู้ภาษามากขึ้น

 

 

สนับสนุนโดย วิธีเล่นบาคาร่าให้รวย