grandprixactual (1)
Search
Close this search box.

ประวัติพราหมณ์พาวรี

         ประวัติพราหมณ์พาวรี หลายคนไม่คุ้นหูชื่อพราหมณ์พาวรีกันมากนักเพราะว่าแท้ที่จริงแล้วพาวรีนั้นไม่ค่อยมีชื่อเสียงโด่งดังเกี่ยวกับเรื่องของการเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้กับพระพุทธเจ้ามากนักซึ่งตามประวัติความเป็นมาของพราหมณ์พาวรีแล้วระบุว่าพราหมณ์พาวรีนั้นเกิดขึ้นมาในช่วงสมัยของพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกันโดยพราหมณ์พาวรีนั้นเป็นลูกของปุโรหิตในราชสำนักของกรุงสาวัตถี

         ซึ่งในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงของการครองราชย์ของพระเจ้าปเสนทิโกศล

โดยตามประวัติแล้วพราหมณ์พาวรีนั้นเป็นลูกหลานของตระกูลพราหมณ์ซึ่งโดยปกติแล้วในสมัยโบราณนั้นยังไม่ได้มีศาสนาภายในพระราชวังจะมีพราหมณ์ที่จะคอยหาฤกษ์งามยามดีให้กับกษัตริย์ซึ่งหลังจากที่ภาวดีเกิดมาก็ได้ดำรงตำแหน่งตามครอบครัว

โดยรับตำแหน่งเป็นพระพุทธแต่หลังจากเมื่อมีการเติบโตเจริญวัยขึ้นก็เริ่มอย่าที่จะมีรัฐที่เป็นของตนเองจึงลาออกจากราชการแล้วก็มาบวชเป็นชรินทร์ตามลัทธิพราหมณ์หลังจากนั้นก็ย้ายมาอยู่แถวบริเวณเขตชายแดนเมืองโอซาก้าและเมืองหักอะซึ่งเปิดสำนักอยู่ใกล้กับริมแม่น้ำโคธาราวดีโดยมีการเปิดสอนเกี่ยวกับไตรเพท

          อย่างไรก็ตามเมื่อพราหมณ์พาวรีมีการเปิดสำนักเป็นของตนเองปรากฏว่ามีลูกศิษย์ลูกหามากมายต่อมาพระอภัยมณีได้รู้ข่าวเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าชายที่ชื่อว่าเจ้าชายสิทธัตถะที่หนีออกจากวังและออกมาบวชหลังจากนั้นเจ้าชายสิทธัตถะนั้นก็เป็นพระอรหันต์และเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทางภวรีนั้น

อยากจะรู้ว่าข่าวลือที่ได้ยินนี้เป็นความจริงหรือไม่ดังนั้นพราหมณ์พาวรีจึงได้ส่งลูกศิษย์ของตนเองจำนวนทั้งหมด 16 คนด้วยกันซึ่งเป็นลูกศิษย์ที่ พราหมณ์พาวรีนั้นไว้วางใจเป็นอย่างมาก ให้เดินทางมาหาพระพุทธเจ้าซึ่งในขณะนั้นพระพุทธเจ้าเองนั้นก็อยู่แคว้น มคธ  อยู่ตรงบริเวณปาสาณเจดีย์  

          การเดินทางไปหาพระพุทธเจ้าในครั้งนั้น พราหมณ์พาวรี ได้มีการแต่งตั้งอชิตมานพให้เป็นหัวหน้าพราหมณ์ทั้งหมดในการเดินทางไปหาพระพุทธเจ้า แล้วก็มีคำถามฝากไปถามพระพุทธเจ้าซึ่งคำถามนั้นเป็นปัญหาทั้งหมด 16 16 ข้อมูลด้วยกัน  ซึ่งตามแต่ละคนนั้นก็จะมีการเตรียมคำถามไปคนละหมวด   

    แน่นอนว่าเมื่อไปเจอกับพระพุทธเจ้าแล้วและได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนและถามคำถามกับพระพุทธเจ้าทำให้มานพทั้ง 15 คน ได้เข้าใจถึงหลักธรรมคำสั่งสอนและในที่สุดก็สามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้แต่ว่ามีมานพอยู่ 1 คนซึ่งมานพคนนี้นั้นเป็นหลานของพราหมณ์พาวรี  มีชื่อว่า ปิงคิยมาณพ ไม่สามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้

        เนื่องจากว่าในขณะที่มีการฟังคำสอนมาเทศนาของพระพุทธเจ้านั้น

จิตใจนั้นฟุ้งซ่านมัวแต่คิดถึงลุงของตนเองเสียดายที่ลงของตนเองไม่ได้มาเจอกับพุทธพระพุทธเจ้าเองเพราะถ้ามาเจอแล้วก็คงจะบรรลุเป็นพระอรหันต์เหมือนกันดังนั้นเมื่อจิตใจไม่นิ่งก็จึงทำให้ฟังธรรมแล้วไม่รู้แจ้งเห็นจริงจึงไม่สามารถเป็นบรรลุพระอรหันต์ได้แต่ว่าก็สามารถบรรลุเป็นพระโสดาบันได้นั่นเอง

         อย่างไรก็ตามมานพทั้ง 16 คนที่เดินทางมากราบไหว้พระพุทธเจ้าและถามคำถามนั้นทุกคนเลื่อมใสศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าเป็นอย่างมากท้ายที่สุดแล้วทุกคนนั้นก็ทำการบวชกับพระพุทธเจ้าและเมื่อบวชเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พากันเดินทางกลับไปหาพราหมณ์พาวรี  หลังจากนั้นก็นำคำตอบไปตอบให้กับพราหมณ์พาวรี

ซึ่งเมื่อพราหมณ์พาวรี ได้ฟังคำตอบแล้วก็สามารถเข้าใจได้และสามารถบรรลุเป็นพระอนาคามี  อย่างไรก็ตามทางด้าน  ปิงคิยมาณพ ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับพระธรรมเพิ่มมากขึ้น และได้มีการไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อฟังธรรมเทศนาจนในที่สุดก็สามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ 

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย    ufabet ฝากเงิน ออโต้