«

»

ม.ค. 10

ศิลปะของไทยที่เราควรรู้

ศิลปะของไทยที่เราควรรู้ ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีที่หลากหลาย

ศิลปะของไทยที่เราควรรู้ เป็นความพิเศษที่เราสามารถรวบรวมและผสมผสานศิลปะวัฒนธรรมได้อย่างลงตัว ประเทศไทยเป็นที่ถูกถ่ายทอดและได้รับอิทธิพลทางศิลปะและวัฒนธรรมจากหลายๆที่ เพราะในสมัยก่อน ก่อนที่จะถูกแบ่งแยกออกเป็นประเทศเช่นทุกวันนี้

ดินแดนแห่งนี้พื้นที่ที่เป็นสยามประเทศและมีการสืบค้นได้ตั้งแต่กรุงศรีสมัยอยุธยา แต่ก่อนเป็นพื้นแห่งนี้เป็นพื้นที่ที่มีการซื้อขายและแลกเปลี่ยนสินค้าจากคนหลายๆชาติ ผู้คนที่อพยพเคลื่อนย้ายเข้ามาอาศัย บริเวณแห่ง ก็เป็นคนที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์และสิ่งที่ติดตามมากับผู้คนนั่นก็คือ ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีต่างๆ ที่หล่อหลอมมาเป็นศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีที่มีเอกลักษณ์อย่างไทยในทุกวันนี้

จิตรกรรมฝาผนังถือเป็นศิลปะที่เราสามารถพบได้ตามวัดวาอารามทั่วไปในประเทศไทย

เป็นลวดลายที่ทั้งวิจิตรและงดงาม อีกทั้งศิลปะเหล่านี้ยังเป็นสถานที่ที่บอกเล่าบรรยายถึงเรื่องราวเหตุการณ์สำคัญ วิถีชีวิตของผู้คนและบ้านเมืองในสมัยก่อน หรือแม้แต่เล่าถึงวรรณคดีต่างๆ ผ่านทางภาพวาดบนฝนผนัง ถือว่าเป็นการบอกเล่าเรื่องราวผ่านทางภาพวาดได้อย่างวิจิตรงดงาม

ลวดลายต่างๆที่ปรากฏนอกจาดบนฝาผนังนั้นล้วนมีพื้นฐานมาจากการวาดแบบเดียวกัน

และลวดลายที่แสดงถึงความเป็นไทยได้อย่างมีเอกลักษณ์นั่นก็คือลายกระหนกลายกระหนกซึ่งถือเป็นลายพื้นฐานที่สำคัญมากในงานจิตรกรรมของไทย ลายวาดแบบไทยนั่นมีแรงบันดาลใจส่วนใหญ่มาจากธรรมชาติ ได้แก่ ดอกบัว ดอกมะลิ ดอกชัยพฤกษ์ ใบฝ้ายเทศ ผักกูด ตาอ้อย เถาวัลย์ กาบไผ่ เปลวไฟ ฯลฯ 

ลายกระหนกมีต้นแบบมาจากหางไหลของเปลวไฟซึ่งเป็นลายแม่แบบ มีลายกระหนกที่สำคัญด้วยกันหลายลาย ได้แก่ กระหนกสามตัว กระหนกเปลว กระหนกใบเทศ กระหนกผักกูด กระหนกกอ เป็นต้น และประเภทของลายกระหนกก็ถูกแบ่งออกเป็นหลายประเภทด้วยกัน

ซึ่งถูกแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆได้ดังนี้คือ กระหนกเปลว กระหนกใบเทศ กระหนกผักกูด กระหนกนารี กระหนกหางหงษ์ กระหนกลายนาค กระหนกลายช่อต่างๆ ซึ่งลวดลายกระหนกทั้งหลายเป็นลายสำหรับคนที่กำลังจะฝึกวาดลายไทย ควรที่จะศึกษาและทำเรียนรู้เอาไว้เพื่อที่การพื้นฐานในการวาดภาพและลวดลายอื่นๆอีกต่อไป

 

งานวาดเส้น ลายไทยและจิตรกรรมไทย

นั่นถือว่ามีความเป็นเอกลักษณ์ที่เด่นชัดทางศิลปปปปะที่ถูกสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน เป็นมรดกทางศิลปะที่ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ลวดลายไทยเป็นลวดลายที่เกิดจากสังเกตุความงามที่มาจากธรรมชาติและดัดแปลงมาเป็นลายวาดที่สวยงามได้อย่างลตัว ถือเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและควรค่าแก่การอนุรักษ์เอาไว้

เพราะลวดลายเหล่านี้เกิดภูมิปัญญาของบรรพชนที่รังสรรค์ผลงานเหล่านี้ไว้อย่างวิจิตรงดงาม อีกทั้งยังถือเป็นศิลปะชั้นสูงที่มักจะถูกวาดขึ้นเพื่อประดับตกแต่ง อยู่ในวัด พระราชวัง ซึ่งเป็นสถานที่ที่คนไทยให้ความเคารพและศรัทธา ดังนั้นศิลปะเหล่านี้จึงถูกยกย่องว่าเป็นศิลปะชั้นสูง ทรงคุณค่าและควรรักษาให้ดำรงอยู่ไว้นานสืบนาน