«

»

มี.ค. 23

ประวัติและผลงานของหลุย ปาสเตอร์ ( Louis Pasteur )

ประวัติและผลงานของหลุย ปาสเตอร์ ( Louis Pasteur )  (คริสต์ศักราช 1822 – 1895) นักเคมีและก็นักจุลชีววิทยาชาวประเทศฝรั่งเศส  เขาถือกำเนิดขึ้นมาเมื่อวันที่ 27 เดือนธันวาคม ปีคริสต์ศักราช 1822 และมีอายุนานจนถึงปี 72 ปีจึงได้เสียชีวิตลง

โดยเสียชีวิตเมื่อวันที่ 28 เดือนกันยายน  ปีคริสต์ศักราช 1895 สำหรับหลุยส์ ปาสเตอร์ นับได้ว่าเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่สามารถช่วยเหลือชีวิตผู้คนได้หลายคนมาก ถือได้ว่ามากที่สุดคนหนึ่งเลยก็วาได้เพราะการคิดค้นของเขาจะเน้นการคิดค้นเกี่ยวกับการรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างต่าง รวมถึงโรคพิษสุนัขบ้าและโรคแอนแทรกซ์อีกด้วย

 โดยหลุยส์ ปาสเตอร์  ถือได้ว่าเป็นผู้ครอบครองตำแหน่งเป็นคุณครูในสถานศึกษาหลายที่ เป็นคนที่ศึกษาและทำการค้นพบว่าการบูดเน่าของของกินมีสาเหตุจากสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เขาเรียกว่าจุลลินทรีย์ ขว้างสเตอร์พบว่าจุลชีพก่อให้เกิดผลกระทบมากไม่น้อยเลยทีเดียวทำให้เขาศึกษาวิจัยเกี่ยวกับจุลอินทรีย์โดยตลอดจนกระทั่งศึกษาและทำการค้นพบกรรมวิธีฆ่าเชื้อโรคจุลชีพได้ด้วยแนวทางพาสเจอร์ไรส์(Pasteurization) การศึกษาและทำการค้นพบนี้ทำให้สาขาวิชาจุลชีววิทยาสะดุดตาล้ำหน้าขึ้นอย่างเร็ว

ถัดมา หลุย ปาสเตอร์ได้ทำการค้นคว้าเกี่ยวกับโรคระบาดที่มีการระบาดในสัตว์ และก็ได้คิดค้นหาวัคซีนคุ้มครองป้องกันโรคที่รุนแรงที่สุดในช่วงเวลานั้นเป็นโรคแอนแทรกซ์ได้เสร็จ และก็ตามด้วยการค้นคว้าวิจัยหาวัคซีนคุ้มครองโรคอหิวาต์ในไก่ แม้กระนั้นการศึกษาค้นพบวัคซีนที่สร้างชื่อให้กับเขาสูงที่สุดเป็นวัคซีนคุ้มครองปกป้องกลัวน้ำซึ่งเป็นโรคที่ทำให้ผู้ตายไปพอเหมาะพอควร แล้วก็จากการเจอวัคซีนนี้ทำให้ศึกษาค้นพบวัคซีนคุ้มครองป้องกันโรคอีกเยอะมาก อย่างเช่น อหิวาต์ วัณโรค

แล้วก็โรคคอตีบ ถือว่าเป็นคุณประโยชน์ต่อแวดวงแพทย์อย่างมากมาย ปีคริสต์ศักราช 1888 ขว้างสเตอร์ได้จัดตั้งสถาบันขว้างสเตอร์ (Pasteur Institute) ขึ้นที่กรุงปารีส แล้วสถาบันขว้างสเตอร์ก็ได้จัดตั้งขึ้นอีกหลายที่ในประเทศต่างๆทั้งโลก รวมทั้งเมืองไทยในชื่อ “สถานที่เสาวภา” เพื่อใช้เป็นสถานที่ทดสอบค้นคว้าเกี่ยวกับวัคซีนคุ้มครองโรคติดต่อจำพวกต่างๆ

ผลงานเด่นเด่นของหลุยส์ ปาสเตอร์ ก็คือ 

– สร้างสรรค์วัคซีนคุ้มครองป้องกันกลัวน้ำ

– ศึกษาค้นพบจุลชีวันเป็นต้นเหตุที่ทำให้มีการเกิดการเน่าเหม็น

– สร้างสรรค์ขั้นตอนการทำพาสพบร์ไรซ์

ซึ่งอาจเปรียบได้เลยว่า หลุยส์ ปาสเตอร์ เป็นบุคคลที่สามารถช่วยชีวิตผู้คนบนโลกนี้ได้เป็นจำนวนมากและถึงแม้เขาจะเสียชีวิตไปแล้วแต่การคิดค้นทางวิทยาศาสตร์ของเขาก็กลายมาเป็นต้นแบบที่มีการผลิตยาเพื่อออกมารักษาโรคอื่นอื่นได้อีกมากเลยทีเดียว จึงถือได้ว่าหลุยส์ ปาสเตอร์ เป็นบุคคลสำคัญของโลกอีกคนหนึ่งที่คนทั้งโลกควรจะรู้จักและควรจารึกคุณงามความดีของท่านเอาไว้